Sundhedsanprisninger

Siden Forordning 1924/2006 om Ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer trådte i kraft har EU-Kommissionen, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, og de nationale myndigheders udført et omfattende arbejde for at opstille retningslinjer og kriterier for godkendelse af anprisninger. DTU Fødevareinstituttet rådgiver i den forbindelse Fødevarestyrelsen.

Det drejer sig dels om vurdering af krav til næringsstofindhold i fødevarer - det vil sige hvilke næringsstoffer, det er ernæringsmæssigt relevant at ernæringsanprise og i hvilke mængder - dels om udformning af ernæringsprofiler, og dels om krav til videnskabelig evidens for sundhedsanprisninger.

DTU Fødevareinstituttet hjælper desuden Fødevarestyrelsen med at tolke EFSA's videnskabelige vurderinger, når de omsættes til konkrete beslutninger om tilladelse til eller afvisning af sundhedsanprisninger af EU-Kommissionen.

Mere information

Se en kort video om sundhedsanprisninger fra den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, som forklarer, hvordan det bliver vurderet, om der er videnskabelig evidens for at fremsætte dem (video).

Kontakt

Heddie Mejborn
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 42
https://www.food.dtu.dk/temaer/ernaering-og-kostvaner/sundhedsanprisninger
7 MARTS 2021