Nye og bedre fødevarer

Ifølge prognoser fra FN vil verdens befolkning vokse med mere end to milliarder mennesker over de kommende årtier, så vi i 2050 er 9,7 milliarder mennesker på kloden. Samtidig vokser middelklassen, og flere flytter fra land til by. Det betyder, at der vil være væsentligt flere munde at mætte, og at efterspørgslen efter sunde og nemme fødevarer stiger. 

FN vurderer, at der i 2050 er brug for at producere 70% flere fødevarer end i dag for at kunne brødføde jordens befolkning. Det vil produktionen af fødevarer i sin nuværende form næppe kunne leve op til. Der er brug for forskning og innovation til at finde nye kilder til sunde, bæredygtige, sikre og bedre fødevarer og fødevarekomponenter. 

DTU Fødevareinstituttets vision er at gøre en forskel ved at udvikle nye og bedre fødevarer til den voksende befolkning. Det arbejder instituttet på ved at finde nye råvarekilder og ingredienser, vurdere deres næringsindhold og sikkerheden ved at bruge dem – og ved at finde på måder, de teknologisk kan produceres på. 

For eksempel kan proteiner fra græs eller tang udvikles til højkvalitetsprodukter, og melorme og andre insekter kan vise sig at komme på fremtidens menu. Det skal være sundt, sikkert, bæredygtigt og helst smage godt.

Download artiklerne om at skabe nye og bedre fødevarer fra DTU Fødevareinstituttets 60-års jubilæumsskrift.

Kontakt

Christine Nellemann
Institutdirektør
DTU Fødevareinstituttet
35 88 77 03

Kontakt

Henning Høgh Jensen
Konsulent
DTU Fødevareinstituttet
53 86 12 25

Kontakt

Dorte Lau Baggesen
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 07