Viden kan gøre produktion af insekter endnu mere bæredygtig

Produktion af insekter udleder 100 gange mindre CO2 end produktion af kvæg, så insekterne er en meget bæredygtig kilde til især proteiner - både til sunde fødevarer samt som foder til dyr.

Men lovgivningen i EU sætter for nuværende begrænsninger for, hvilke rest- og spildprodukter opdrættere kan bruge som foder (vækstsubstrat) i insektproduktionen – som f.eks. madrester og kasserede fødevarer med fisk og kød.

Hvis det var muligt at bruge flere af fødevareindustriens sidestrømme som substrat, ville produktionen af insekter være langt mere rentabel både økonomisk og ressourcemæssigt.

For at EU kan ændre reglerne for at tillade brug af flere forskellige typer substrater, vil det kræve videnskabelig dokumentation for, at det i produktionen er muligt at håndtere eventuelle biologiske og kemiske farer, som måtte være tilstede i substraterne.

Den viden har DTU Fødevareinstituttets forskere arbejdet på at tilvejebringe – blandt andet gennem forskningsprojekter. Udover mikrobiologiske og kemiske laboratorier råder DTU Fødevareinstituttet over faciliteter til at dyrke insekter, hvor rummets temperatur og luftfugtighed kan styres for at give insekterne de optimale vilkår for vækst.

Dyrkning af insekterne gør det muligt at lave forskellige undersøgelser, der kaster lys på risikoen for, at sygdomsfremkaldende bakterier og farlige stoffer ender i insekterne, og hvordan indholdet af dem kan kontrolleres, så fremtidens produktion af insekter har høj fødevaresikkerhed.

Læs mere

En artikel fra DTU Fødevareinstituttets 60-års jubilæumsskrift giver indblik i, hvordan instituttet arbejder tæt sammen med myndigheder og producenter for at bane vej for en produktion med foder- og fødevaresikkerheden i højsædet: Insekters sikre vej til middagsbordet.

Udfordringerne ved brug af restprodukter som foder til insekter er nærmere beskrevet i en brochure fra DTU Fødevareinstituttet  og Teknologisk Institut: Unlocking the potential for using by-products as feed (substrate) to produce edible insects.

DTU Fødevareinstituttet har for Fødevarestyrelsen gennemgået forskellige typer godkendte og ikke-godkendte vækstsubstrater for at identificere de mikrobiologiske, kemiske og fysiske farer, insekterne bliver udsat for via de forskellige substrater. Forskerne har også set på i hvilket omfang, disse farer efterfølgende er at finde i insekterne.

Undersøgelsen er nærmere beskrevet i et notat: Fareprofil for substrater til insektopdræt (hazard identification).