Prædiktiv toksikologi

Cellemodeller

DTU Fødevareinstituttets forskning i hormonforstyrrende stoffer omfatter udvikling og anvendelse af en værktøjskasse med celle- og organmodeller. De bliver anvendt til at undersøge mekanismer bag kemikalieeffekter og til screening og efterfølgende rangordning af kemikalier til videre testning. Vores værktøjskasse indeholder bl.a.: reportergen assays for androgen-, østrogen-, thyroidea-, Ah- og PPAR-receptorer såvel som mere funktionelle teknologier til testning af effekter for adipocyt differentiering, embryotoksicitet og steroid hormonsyntese. Ved hjælp af instituttets High Content Imaging-platform er det muligt at undersøge effekter på enkeltcelle-niveau. Instituttet dækker således i bred forstand mekanismerne bag hormonforstyrrende effekter af kemikalier.

(Q)SAR

Quantitative) Structure Activity Relationship, (Q)SAR, er en relation mellem kemiske stoffers strukturegenskaber og en given anden egenskab. Denne anden egenskab kan være en fysisk-kemisk egenskab eller en biologisk aktivitet, herunder evnen til at forårsage toksikologiske effekter.

QSAR-modeller kan minimere brugen af forsøgsdyr til undersøgelse af kemiske stoffers egenskaber, øge mængden af information for et givet stof (herunder informationer om fx nedbrydningsprodukter) og spare virksomheder og myndigheder for tid og penge.

DTU Fødevareinstitttet udvikler, køber og validerer (Q)SAR-modeller med fokus på såkaldt "globale" modeller med et stort kemisk anvendelsesområde.

Der er opbygget en (Q)SAR-database, der indeholder forudsigelser fra mere end 70 (Q)SAR-modeller for mere end 180.000 organiske stoffer. Den forudsagte profil for et stof dækker fysisk-kemiske egenskaber, skæbne, økotoksicitet, absorption, nedbrydning og toksicitet. Mere end halvdelen af alle estimater vedrører pattedyrs (menneskers) in vitro- og in vivo-toksicitetsprofiler.

Databasen udbygges til stadighed i takt med, at nye modeller anskaffes eller udvikles på instituttet. Hertil kommer, at en stærkt udvidet ny version af databasen indeholdende mere end 600.000 stoffer er under udvikling og forventes at blive gjort offentligt tilgængelig via institutwebsitet i 2015.

Samarbejde

Bourgas University Laboratory of Mathematical Chemistry, Bulgarien
Internationale partnere i EU projekterne ChemScreen og Contamed
Københavns Universitet
Miljøstyrelsen
OECD Environment Directorate Working Groups 
Rigshospitalet
Syddansk Universitet
Aarhus Unviersitet