Hormonforstyrrende stoffer

Flere undersøgelser viser, at der er en øget forekomst af hormonafhængige kræftformer (bryst-, prostata- og testikelkræft), misdannede kønsorganer hos drenge, dårlig sædkvalitet hos unge mænd og tidlig pubertet hos unge kvinder. Det er tegn på, at menneskets reproduktionssundhed - evne til at få børn - lider.

DTU Fødevareinstituttets forskning inden for kemisk eksponering har fokus på at imødekomme det presserende behov for at belyse sammenhængen mellem kemisk eksponering og faldende reproduktion hos mennesker.

Instituttets tilgang er unik ved at integrere eksperimenterende studier hos dyr, celle- og beregningsmodeller og omfatter:

  • Omfattende undersøgelser af rotter inklusiv fokus på eksponering hos fostre samt reproduktions- og adfærdseffekter hos afkom af begge køn
  • Mekanistiske studier af kemikalier in vivo og in vitro inklusiv hormon-, biomarkør-, gen- og metabolitanalyser
  • Undersøgelser af kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer.

Udover forskning indenfor området rådgiver DTU Fødevareinstituttet myndighederne om hormonforstyrrende stoffer og deltager i udviklingen af retningslinjer.

Samarbejder

DTU Informatik
DTU Systembiologi
Fødevarestyrelsen
Internationale partnere via EU projekterne: Contamed og Chemscreen
Miljøstyrelsen
Rigshospitalet, Growth and Reproduction
Syddansk Universitet
University of Brunel, UK