Kombinationseffekter

Ved risikovurdering af kemiske stoffer sammenlignes menneskers eksponering for et stof normalt med stoffets såkaldte NOAEL-værdi (No Observed Adverse Effect Level), det vil sige den højeste dosis af stoffet, som i dyreforsøg ikke har givet nogen skadelige effekter. Det gøres for et stof ad gangen.

Men mennesker er dagligt udsat for mange forskellige kemiske stoffer, og det rejser et væsentligt spørgsmål: Kan eksponering for flere stoffer samtidigt medføre effekter, selv om de enkelte stoffers doser er omkring eller lavere end NOAEL?

Undersøgelser i in vitro forsøg og i laboratoriedyr viser, at det kan være tilfældet for blandt andet hormonforstyrrende stoffer. Det betyder, at risikovurdering af et stof alene undervurderer risikoen for mennesker.

Formålene med DTU Fødevareinstituttets forskning indenfor området er at få mere viden om menneskers udsættelse for kombinationer af stoffer, stoffernes effekter og deres potentielle kombinationseffekter, samt at udvikle metoder til at forudsige kombinationseffekter ud fra de enkelte stoffers effekter.

Formålet med instituttets forskningsbaserede rådgivning indenfor området er at støtte op om regulatoriske tiltag, der tager højde for eventuelle kombinationseffekter.

Samarbejde

Brunel University, UK
Erasmus Medical Center, Rotterdam, NL
Fødevarestyrelsen
GreenTox, Zürich 
Miljøstyrelsen
Rigshospitalet
University of Bristol
University of Granada, Spain
University of Sussex, UK