Veterinær medicinalanvendelse og resistensepidemiologi

Det er alment accepteret, at brugen af antibiotika udgør en vigtig risikofaktor for spredning af antibiotikaresistens og dermed en potentiel sundhedsrisiko for mennesker. Forskning viser, at når dyr bliver behandlet med antibiotika indvirker det på udviklingen af resistens hos dyr og dermed på spredningen til mennesker både gennem fødekæden og ved kontakt med dyr.

DTU Fødevareinstituttet gennemfører sammen med DTU Veterinærinstituttet et potentielt banebrydende forskningsprojekt. Projektet har til formål at udvikle matematiske modeller, som beskriver udviklingen i zoonotisk antibiotikaresistens som resultat af antibiotikaforbrug såvel som managementfaktorer i svinebesætninger.

En anden vigtig opgave er det årlige bidrag til overvågningsprogrammet the Danish Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring and Research Programme, DANMAP, og den årlige DANMAP-rapport.

Et centralt redskab i DTU Fødevareinstituttets forskning og forskningsbaserede rådgivning inden for veterinær medicinforbrug er VetStat. VetStat er en national overvågning af medicinforbrug til dyr, der blev oprettet som del af den nationale strategi til bekæmpelse af antibiotikaresistens. VetStat blev oprettet i 2000 og indeholder detaljerede data for produktionsdyr på besætningsniveau såsom dyreart, aldersgruppe, sygdomsgruppe, CHRnummer, medicin ID og- mængde.

VetStat er et vigtigt redskab til overvågning af antibiotikaforbrug til både produktions- og selskabsdyr. Data fra VetStat har dannet grundlag for forskellige interventioner, ligesom data også bliver anvendt i DTU Fødevareinstituttets forskning og forskningsbaserede rådgivning.

Samarbejde

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA
Fødevarestyrelsen
Københavns Universitet
Landbrug og Fødevarer
LEI, Wageningen University, Holland
Statens Serum Institut, Denmark
WHO Collaborating Center, Folkehelseinstituttet, Norge Kontakt

Frank Møller Aarestrup
Professor, afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 81

Kontakt

Flemming Bager
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 69 96