Risikofaktorer og overvågning

For at begrænse udviklingen og den globale forekomst af resistens er det vigtigt at identificere de mikrobielle og epidemiologiske risikofaktorer, der bidrager til fremkomsten og udviklingen af antibiotikaresistens samt samspillet mellem faktorerne. Forskningen er vigtig for at kunne rådgive nationale og internationale myndigheder og andre interessenter om, hvordan antibiotikaresistens nationalt og globalt kan blive minimeret.

Siden 1995 har DTU Fødevareinstituttet været ansvarlige for den danske overvågning af antibiotikaresistens hos dyr og i fødevarer via DANMAP, the Danish Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring and Research Programme, ved at arbejde med forskellige aspekter af resistens i sygdomsfremkaldende bakterier og kommensale organismer. Kommensale organismer er organismer, der lever sammen med en anden art, hvis føde de tager del i.

DTU Fødevareinstituttet er WHO samarbejdscenter inden for antibiotikaresistens og europæisk reference laboratorium for antibiotikaresistens af fødevareoverførte patogener.

Samarbejde

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA
European Medicines Agency 
Fødevarestyrelsen
Food and Drug Administration, Center for Veterinary Medicine, USA
Institute Pasteur, Frankrig
Københavns Universitet
Landbrug og Fødevarer
LEI, Wageningen University, The Netherlands 
National Salmonella and Shigella Institute, Thailand 
Public Health Agency of Canada 
Statens Serum Institut, Denmark 
US Centers for Disease Control and Prevention, CDC
Verdenssundhedsorganisationen, WHO 
WHO Collaborating Center
Folkehelseinstituttet, Norge

Kontakt