Multiresistente bakterier

Behandling med antibiotika skal dræbe sygdomsfremkaldende bakterier. Desværre kan antibiotikabehandling også medføre, at bakterierne beskytter sig ved at udvikle resistens overfor den type antibiotika, der behandles med. Bakterier, der er resistente overfor flere typer antibiotika, betegnes som multiresistente.

Fakta om VRE

Vancomycin er primær behandling ved alvorlige infektioner med antibiotikaresistente enterokokker, men både i Danmark og internationalt er der observeret en stigende forekomst af vancomycin-resistente enterokokker (VRE).

Mange VRE er desuden resistente overfor andre antibiotika, hvilket efterlader få behandlingsmuligheder.

Fakta om ESBL

Et af de bredspektrede antibiotika, som bruges til behandling af livstruende infektioner, er cefalosporin. Det specielle ved cefalosporin-resistens er, at bakterierne også bliver resistente overfor næsten alle de almindelige typer af penicillin.

De enzymer, der skaber cefalosporin-resistens, hedder ESBL (extended spektrum beta-laktamase). Cefalosporin-resistente bakterier, som for eksempel e-coli, salmonella og klebsiella kaldes derfor ESBL-producerende bakterier eller blot ESBL-bakterier.

Fakta om CPE

CPE står for carbapenemase-producerende enterobakterier. Enterobakterier er betegnelsen for en meget stor gruppe tarmbakterier som for eksempel e-coli. CPE-bakterier er resistente overfor carbapenemer.

Carbapenemer er en gruppe antibiotika, som bliver anvendt til at behandle alvorlige infektioner med multiresistente ESBL-bakterier. Ved carbapenem resistens er der meget få og oftest ikke optimale antibiotika til behandling af infektioner med den type bakterier.

Fakta om MRSA

MRSA (Methichillin resistente Staphylococcus aureus) er stafylokok-bakterier, som er modstandsdygtige over for de antibiotika, man normalt bruger til at behandle stafylokokinfektioner.

Traditionelt har MRSA-bakterien været forbundet med infektioner, som optræder på sygehuse med alvorlige infektioner, forlænget sygdomsforløb og øget dødelighed til følge. Men i de seneste år har MRSA bredt sig i samfundet. En del af denne spredning skyldes typen MRSA CC398, som findes i svineproduktionen. 

Fakta om colistin

Colistin er ikke et nyt antibiotika. Det har haft meget begrænset anvendelighed i behandlingen af mennesker i mange år, men har været brugt til behandling af dyr.

Med den stigende forekomst af resistens overfor andre antibiotika i bakterier fra mennesker, er colistin i visse tilfælde den eneste mulige behandling. Det har dermed fået større betydning som lægemiddel til mennesker.

Resistens overfor colistin har hidtil været meget lav og har primært været forårsaget af mutationer i DNA-strengen. I 2015 opdagede forskere dog et gen, som kan smitte mellem bakteriearter.

Studier har siden vist, at genet er udbredt, særligt i bakterier fra dyr. Det er stadig ukendt, hvad konsekvenserne for mennesker er og kan blive.