International frontløber i kampen mod resistens

De danske erfaringer med at mindske antibiotikaforbrug og -resistens bliver ofte fremhævet som det gode eksempel i udlandet. Danmark var det første land i verden, hvor antibiotiske vækstfremmere til dyr blev forbudt på et videnskabeligt grundlag, og hvor der blev etableret en national jord-til-bord overvågning af både brugen af antibiotika til mennesker og dyr og forekomsten af antibiotikaresistens blandt bakterier i dyr, mennesker og fødevarer. DTU Fødevareinstituttet var med fra starten og har siden 1995 forsket på området og deltaget i overvågningen af antibiotikaforbrug og -resistens.

Læs mere om kampen mod antibiotikaresistens i fødevarekæden i Danmark:

En artikel fra DTU Fødevareinstituttet beskriver, hvad der har påvirket og formet den danske indsats indenfor bekæmpelse af antibiotikaresistens: Mennesket vs. Resistente bakterier (pdf).

Læs også en analyse som virksomheden Kontrabande har udarbejdet på opdrag fra DTU Fødevareinstituttet: Danske Fødevaresuccesser. Journalistisk analyse af, hvad der har påvirket og formet den danske indsats inden for bekæmpelse af salmonella og antibiotikaresistens (pdf). 

En folder udgivet af DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut forklarer, hvordan overvågningssystemet fungerer og viser ved hjælp af en række grafer udviklingen i resistente bakterier som følge af den danske indsats: Data for action (pdf).

En videnskabelig artikel i det internationale tidsskrift Food Control beskriver, hvordan strategien er blevet udviklet, og hvordan andre lande kan bruge de danske metoder til at bekæmpe antibiotikaresistens: Evidence-based policy for controlling antimicrobial resistance in the food chain in Denmark.

En videnskabelig artikel i tidsskriftet Environmental Health Perspectives sætter også fokus på den danske måde at tackle resistensproblematikken: Reduced Antibiotic Use in Livestock: How Denmark Tackled Resistance.

I et temanummer af Philosophical Transactions B of the Royal Society om antibiotikaresistens præsenterer professor Frank Møller Aarestrup fra DTU Fødevareinstituttet i en oversigtsartikel den systematiske og videnskabelige strategi i Danmark til bekæmpelse af antibiotikaresistens i fødevarer – og hvordan det er muligt at nedbringe antibiotikaforbruget betydeligt i fødevareproduktion uden at gå på kompromis med hverken dyrevelfærd eller produktionen: The livestock reservoir for antimicrobial resistance: a personal view on changing patterns of risk, effects of interventions and the way forward.

DTU’s magasin Dynamo har også beskrevet den danske model i en artikel: Danmark går forrest i kampen mod resistens.

En leder i det videnskabelige tidsskrift Nature beskriver, hvordan det vil få alvorlige konsekvenser for mennesker, hvis landbruget rundt om i verden ikke skærer ned på forbruget af antibiotika – og forklarer, hvordan Danmarks erfaringer kan inspirere: Pig out.

Den danske strategi til at bekæmpe antibiotikaresistens i fødevareproduktionen har i maj 2014 været på dagsordenen ved et informationsmøde i den amerikanske kongres. En timelang videooptagelse fra høringen kan ses på YouTube (video).

En rapport fra det amerikanske Government Accountability Office omtaler, hvad amerikanske myndigheder og fjerkræproducenter kan lære af Danmarks lovgivning på antibiotikaområdet og vigtigheden af at have et godt overvågningssystem: Antibiotic resistance – agencies have made limited progress addressing antibiotic use in animals.

En leder i The New York Times fortæller om Danmarks erfaringer med at bruge så lidt antibiotika som muligt, men så meget som er nødvendigt til at behandle syge dyr: Denmark’s Drug-Free Pigs.

En artikel i Huffington Post ser også nærmere på Danmarks forbud mod brug af antibiotiske vækstfremmere: Can We Wean Our Future Food Off Antibiotics?

Kontakt

Frank Møller Aarestrup
Professor, afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 81

Kontakt

Anette Schnipper
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 75 23