Helhedsvurderinger

Mange fødevarer kan have både sundhedsmæssigt positive og negative konsekvenser for forbrugeren. Det er muligt objektivt at vurdere balancen mellem positive og negative egenskaber ved den enkelte fødevare gennem en helhedsvurdering, hvor de pågældende egenskaber sammenholdes videnskabeligt.

Derved opnås en vurdering af, om den pågældende fødevare samlet set udgør en sundhedsmæssig fordel eller risiko for forbrugeren. Helhedsvurderinger kan også anvendes til at vurdere effekten af berigelse, nye produktionsformer, kostanbefalinger og kostomlægninger.

DTU Fødevareinstituttet forsker i at optimere principper og metoder for helhedsvurderinger, hvilket også danner grundlag for at rådgive myndighederne.

Samarbejdspartnere

MATIS, Island 
National institute for Public Health and the Environment, RIVM, Holland
The Food and Environment Research Agency, FERA, Storbritannien
The International Life Sciences Institute, ILSI

Forskningsgrupper

Kontakt

Morten Poulsen
Forskningsgruppeleder, Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
35 88 76 06

Kontakt

Rikke Andersen
Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
40 21 53 77

Kontakt

Maarten Nauta
Seniorforsker (tidl. ansat)
DTU Fødevareinstituttet
35 88 70 85
https://www.food.dtu.dk/Temaer/Risikovurdering/Helhedsvurderinger
7 MARTS 2021