Global spredning af fødevareoverførte patogener

En stigende del af den globale fødevareforsyning forhandles mellem lande. Det betyder, at et problem med fødevaresikkerheden i et land, kan blive et problem i alle lande.

Denne globale spredning kræver nye forskningsbaserede løsninger til at indsamle og analysere global information og til at gennemføre de mest effektive kontrolforanstaltninger i den primære produktion eller på forskellige stadier i fødevarekæden.

Forskningen inden for global spredning af fødevarebårne patogener er nødvendig for at forbedre den globale sundhed og for at rådgive nationale og internationale myndigheder og andre interessenter.

Metoder

DTU Fødevareinstituttet udfører molekylære og epidemiologiske undersøgelser af den globale spredning af fødevarebårne patogener i samarbejde med en række internationale partnere. Derudover er instituttet WHOs samarbejdscenter og EU referencelaboratorium.

For at opbygge et globalt samarbejde udfører DTU Fødevareinstituttet ekstern kvalitetskontrol og træningskurser for forskningsorganisationer globalt og deltager i en række internationale fora.

Instituttet forskere opfinder og udvikler tekniske og praktiske løsninger for udveksling af biologisk information.

Ressourcer

DTU Fødevareinstituttet deltager som WHOs samarbejdscenter i netværket for globale fødevarebårne infektioner og samarbejder i EU gennem netværket omkring EU referencelaboratoriet.

Gennem det nyligt oprettet Center for Genomisk Epidemiology er instituttet med til at kortlægge den fulde arvemasse fra sygdomsfremkaldende bakterier, som kan bruges til at opklare smittekilder til udbrud af smitsomme sygdomme. Det er centerets vision, at det inden for de næste 10 år bliver muligt hurtigt at analysere DNA fra sygdomsfremkaldende bakterier via en internetbaseret løsning, som samtidig samler og viser resultater om art, type og antibiotikaresistens på netbaserede verdenskort.

Samarbejde

Det globale netværk består af mere end 200 institutioner i 100 lande.

Vores hovedsamarbejdspartnere er:

Centers for Disease Control and Prevention, Kina
Food and Drug Administration, Center for Veterinary Medicine, USA
Institute Pasteur, Frankrig
National Salmonella and Shigella Institute, Thailand
Public Health Agency of Canada
US Centers for Disease Control and Prevention
World Health Organisation (WHO) 

Mere information

Se hvordan molekylær typning – som afslører bakteriers fingeraftryk – i udstrakt grad bliver brug til at opklare fødevarebårne udbrud i en infografik fra EFSA.

Forskningsgrupper

Kontakt

Rene S. Hendriksen
Professor MSO, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 88

Kontakt

Frank Møller Aarestrup
Professor, afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 81