Prædiktiv mikrobiologi

Prædiktiv mikrobiologi er et vigtig område indenfor fødevaremikrobiologien. Inden for området beskæftiger DTU Fødevareinstituttet sig med at forudsige vækst, overlevelse og inaktivering af sygdomsfremkaldende mikroorganismer under forarbejdning, lagring og distribution af fødevarer.

Instituttets forskere forudsiger og modellerer også effekten af produktegenskaber og opbevaringsbetingelser.

På instituttet udvikler forskerne også matematiske modeller og software, så det bliver lettere at anvende resultaterne af forskningen ved risikoanalyse samt indenfor undervisning, myndighedsbetjening og innovation.

Prædiktive mikrobiologiske modeller er essentielle for risikovurderinger, når koncentrationer af sygdomsfremkaldende mikroorganismer i fødevarer ikke kan måles og derfor skal forudsiges - for eksempel på det tidspunkt, hvor produkterne spises.

Instituttets prædiktive modeller for Listeria monocytogenes er i den seneste tid blevet anvendt hyppigt til vurdering og dokumentation for kontrol over vækst af denne alvorlige sygdomsfremkaldende bakterie i forskellige spiseklare kød- og fiskeprodukter.

Samarbejde

Instituttet samarbejder nationalt og internationalt gennem deltagelse i LMC Mikrobiologisk Netværk, International Committee of Predictive Modelling in Food og Microbial Modelling and Risk Analysis Professional Development Group indenfor International Association of Food Protection.

Nationalt:
Arla Foods
DTU Informatik
e-Smiley
Københavns Universitet, det Biovidenskabelige Fakultet
Royal Greenland Seafood
Slagteriernes Forskningsinstitut
Viffos

Internationalt:
University of Tasmania, Australien
Rutgers University, USA
Ifremer,  Frankrig
PURAC, Holland

Kontakt

Paw Dalgaard
Professor
DTU Fødevareinstituttet
45 25 25 66