Generelt om sygdomsfremkaldende mikroorganismer

DTU Fødevareinstituttet har en central rolle i relation til forskning, overvågning, rådgivning og undervisning vedrørende sygdomsfremkaldende mikroorganismer i fødevarer også kaldet fødevareoverførte patogener.

Både forbrugere og samfundet som helhed forventer generelt, at indtagelse af en fødevare ikke giver anledning til risiko for sygdom. Ikke desto mindre er forekomst af patogener i fødevarer hvert år anledning til et betydeligt antal infektioner hos mennesker.

Bakterier som salmonella, campylobacter og verotoksin-producerende E. coli overføres typisk fra et reservoir i husdyrproduktionen, gennem gødningsforurening, vand eller produktionsmiljøer til fødevarer. Andre mikroorganismer som norovirus og shigella spredes fra menneskelige reservoir til fødevareproduktionen eller i forbindelse med tilberedning af fødevarer.

Hvor ofte fødevarer forurenes med patogener varierer meget mellem de enkelte typer af patogener og mellem produktionsformer og fødevaretyper.

DTU Fødevareinstituttets aktiviteter er rettet mod hele kæden fra jord til bord og omfatter såvel eksperimentelle projekter, der generer primære data, som indsamling og behandling af overvågningsdata fra industri og myndigheder.

Mere information

Se i en kort video, hvad en fødevarebåren virus er, hvordan den spreder sig og hvad fødevareproducenter og forbrugere kan gøre for at forhindre spredning (video). Videoen er produceret af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA.

En række andre videoer fra EFSA forklarer kort om forskellige sygdomsfremkaldende bakterier og hvad forbrugere kan gøre for at undgå at blive syge af disse bakterier.

Se videoen om E. coli bakterien, der forklarer, hvordan bakterien er en naturlig del af menneskers tarmflora, men at visse sygdomsfremkaldende typer, der som oftest findes i oksekød, upasteuriserede mælkeprodukter og rå frugt og grønt, kan føre til alvorlig sygdom (video).

Se videoen om listeria bakterier, som findes på alle rå fødevarer i et vist omfang. Den forklarer, hvordan bakterien overvåges på EU plan (video).

Se videoen om salmonella, der forklarer, hvordan bakterien overføres fra dyr til mennesker og hvad der på europæisk plan gøres for at bekæmpe salmonella i hele jord-til-bord-kæden (video).

Se videoen om campylobacter bakterier, som i Europa er årsag til de fleste fødevareoverførte sygdomstilfælde. Den forklarer, hvordan bakterien smitter især fra råt kyllingekød til mennesker, og hvad der på europæisk plan gøres for at nedbringe niveauet af campylobacter bakterier i kyllingeproduktionen (video).

Se en infografik fra EFSA, der viser, hvor mange sygdomstilfælde tilskrives forskellige sygdomsfremkaldende bakterier og hvor mange sygdomsudbrud forskellige fødevarer har været skyld i (pdf). 

Kontakt

Dorte Lau Baggesen
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 07

Kontakt

Lisbeth Truelstrup Hansen
Forskningsgruppeleder, professor
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 78