Pesticidrester

Pesticider eller bekæmpelsesmidler er toksiske stoffer, der bl.a. bruges på de afgrøder, vi spiser, netop på grund af de toksiske egenskaber.

Man må forvente, at der kan findes rester af midlerne i eller på de produkter, hvor de har været brugt.

Pesticider bruges primært til at bekæmpe skadevoldere ved produktion af frugt, grøntsager og korn. Desuden anvendes mindre mængder ved produktion af kød samt som f.eks. træbeskyttelsesmidler.

DTU Fødevareinstituttet udfører forskning og rådgivning indenfor følgende områder:

  • Udvikling af analysemetoder til brug i overvågning og kontrol
  • Forekomst og indhold af pesticider i fødevarer
  • Indtag og risikovurdering
  • Toksikologiske effekter
  • Fastsættelse af grænseværdier

Sammen med Fødevarestyrelsen udgiver DTU Fødevareinstituttet løbende rapporter med resultater fra den danske pesticidkontrol. I pesticidkontrollen undersøger Fødevarestyrelsen prøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter og kød for rester af pesticider. Prøverne er både danskproducerede og importerede fødevarer, som sælges på det danske marked.

Læs DTU Fødevareinstituttets publikationer med resultater fra pesticidkontrollen af fødevarer.

DTU Fødevareinstituttets forskere har også undersøgt, om frugt og grøntsager på det danske marked kan rangordnes ud fra deres pesticidindhold. Læs om rangordningsprojektet og dets konklusioner på denne side.

DTU Fødevareinstituttet er også EU Referencelaboratorium for pesticider i korn og foderstoffer.

Samarbejde

Nationalt

Miljøstyrelsen
Fødevarestyrelsen
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Internationalt

Pesticide Laboratory, Bioforsk, Ås, Norge
Customs Laboratory, Finland
National Food Administration, Uppsala, Sverige
Almería Universiy, Spanien
CVUA, Stuttgart, Tyskland
CVUA, Freiburg, Tyskland
Pesticide Grooup, Central Science Laboratoty, York, UK
Rikilt University of Wageningen, Holland
Agroscope Changins-Wädenswil, Schweiz
Wageningen UR-Applied Plant Research, Holland
Wageningen UR-Plant Research International, Holland
Research Institute of Pomology and Floriculture, Polen
European Food Safety Authority, EFSA
University of Turin, Italien