Lægemiddelrester

DTU Fødevareinstituttet udfører forskningsbaseret myndighedsbetjening på området lægemiddelrester og hormoner for Fødevarestyrelsen.

Rådgivningen omfatter blandt andet opstilling af den nationale årlige kontrolplan, som er med til at sikre et højt niveau for den analytiske kvalitet på de nationale kontrollaboratorier. Endvidere understøtter rådgivningen myndighedernes bidrag til aktuelle folketingsspørgsmål og det kemiske analytiske beredskab.

Gruppen udvikler og validerer følsomme kvantitative analysemetoder, primært baseret på væskekromatografi og massespektrometri, blandt andet til anvendelse i Fødevarestyrelsens kontrol af lægemiddelrester og hormoner i dansk producerede og importerede animalske fødevarer og i foder. Formålet med undersøgelserne er at sikre, at producenter og virksomheder overholder reglerne for anvendelse af disse stoffer.

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK (det danske akkrediteringsorgan) og besidder fleksibel akkreditering for måling af lægemiddelrester og hormoner ved LC/MS-MS.

Samarbejde

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), Fougeres, Frankrig 
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Berlin, Tyskland
Dansk Akkreditering (DANAK)
Food and Veterinary Office (FVO)
Fødevarestyrelsen
RIKILT - Institute of Food Safety, Wageningen, Holland