Fødevarekontaktmaterialer

I det moderne industrialiserede samfund har alle fødevarer direkte kontakt med en bred vifte af materialer og genstande hele vejen fra den primære produktion til det endelige forbrug. Slanger, transportbånd og beholdere er vigtige i produktionsprocessen, emballagematerialer er uundværlige til opbevaring af fødevarer, og køkkenudstyr og bordservice anvendes i forbrugernes hjem.

Fødevarekontaktmaterialer er fremstillet af flere tusinde forskellige kemikalier. Det er vigtigt, at migration af kemikalier til fødevarer ikke finder sted i mængder, der kan være til fare for menneskers sundhed.

Målet med DTU Fødevareinstituttets forskning indenfor fødevarekontaktmaterialer er løbende at undersøge og vurdere potentielle risici i forbindelse med migration og  human eksponering af specifikke kemikalier fra forskellige eksisterende og nye fødevarekontaktmaterialer.

Til det formål udvikler og validerer DTU Fødevareinstituttet egnede migrationstest, kemiske analysemetoder og toksikologiske tests, som bliver brugt til at undersøge stoffernes migration, hormonforstyrrende effekter og andre mulige sundhedsskadelige effekter.

For DTU Fødevareinstituttet er indsigt i problemer i forbindelse med produktion og anvendelse af materialerne essentielle for at give forskningsbaseret rådgivning til nationale myndigheder som Fødevarestyrelsen og til internationale organisationer som Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA.

Den nuværende EU-lovgivning om fødevarekontaktmaterialer er under konstant udvikling baseret på resultater fra nationale undersøgelser, kontrolkampagner og forskningsprojekter for at sikre menneskers sundhed. Forskningen og den forskningsbaserede rådgivning på DTU Fødevareinstituttet spiller en rolle i denne udvikling.

Samarbejde

DTU Fødevareinstituttet deltager aktivt i det europæiske netværk af referencelaboratorier for fødevarekontaktmaterialer, idet DTU Fødevareinstituttet er nationalt referencelaboratorium for Danmark.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, er en anden vigtig institution på området. DTU Fødevareinstituttet er repræsenteret i Panelet for fødevarekontaktmaterialer, enzymer, aromaer og tekniske hjælpestoffer, CEF, og i en CEF-arbejdsgruppe om fødevarekontakt materialer.

DTU Fødevareinstituttet deltager løbende i forskellige arbejdsgrupper om Fødevarekontaktmaterialer i EU-kommissionen, DG Sanco.

Instituttet samarbejder med fødevareindustrien, emballageindustrien og trykkerier samt andre universiteter og statslige myndigheder i adskillige projekter.

Kontakt