Nanomaterialer

På grund af deres store overflade-til-volumen-forhold, er nanomaterialer ofte biologisk aktive, og udgør derfor en potentiel risiko for både menneskers sundhed og miljøet.

På grund af disse egenskaber forsker DTU Fødevareinstituttet i toksikologiske såvel som gavnlige effekter af nanostrukturerede materialer. Dette omfatter udvikling af metoder til nanopartiklers karakterisering og kvantificering i biologisk væv, samt vurdering af toksikologiske og gavnlige virkninger.

NanoFOOD Alliance

DTU Fødevareinstituttet deltager i NanoFOOD Alliance, som er en sammenslutning af forskere, der arbejder med forekomst af nanopartikler i fødevarer og de toksikologiske konsekvenser af eksponering via fødeindtag.

Forskernes ekspertise omfatter værdikæden fra karakterisering af nanopartikler i fødevarer - via deres optagelse i fordøjelseskanalen til metabolisme- og udskillelse, til studier af uønskede effekter.

Samarbejde

Chinese Academy of Sciences, Kina
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Danmark
DTU- Nanotech, Danmark
Københavns Universitet, Core Facility for Integrated Microscopy, Danmark
Miljøstyrelsen, Danmark
RIKILT, Holland 
University of Vienna, Østrig

Kontakt

Jens Jørgen Sloth

Jens Jørgen Sloth Professor, forskningsgruppeleder