Institutledelse

Institutdirektør
Christine Nellemann

Viceinstitutdirektør
Tine Rask Licht

Chef for Institutsekretariatet og kommunikation
Heidi Kornholt

Chef for Akademisk Support
Dorte Lau Baggesen 

Innovationsansvarlig
Peter Ruhdal Jensen