Uddannelse

Uddannelserne på DTU Fødevareinstituttet kvalificerer dig til at arbejde inden for områder, der har betydning for udviklingen på det globale fødevaremarked. De mest centrale områder er fødevaresikkerhed, fødevareproduktion, produktudvikling, bioteknologi, risikovurdering og ledelse.

Med en uddannelse fra DTU Fødevareinstituttet vil du være godt rustet til job enten som forsker i en forskningsinstitution, i en fødevarevirksomhed eller i en offentlig myndighed.

DTU Fødevareinstituttet tilbyder følgende uddannelser:

Fødevaresikkerhed og -kvalitet (diplomingeniør) (DTU's centrale website)

Fødevarer og ernæring (bachelor eller fødevareingeniør) (DTU's centrale website)

Fødevareteknologi (kandidat) (DTU's centrale website)

Master i bæredygtig og sikker fødevareproduktion (efteruddannelse)

Ph.d.-skolen ved DTU Fødevareinstituttet

Kontakt

Christine Nellemann
Institutdirektør
DTU Fødevareinstituttet
35 88 77 03

Følg instituttet på: