Publikationer fra forskningsgruppen for Fødevareproduktionsteknologi

rss feed

2015
  PDF

Pilotprojekt for udvikling af fiskeri af strandkrabber til foderproduktion

Fischer, Knud ; Rasmussen, Ole S. ; Johansen, Niels F. ; Cold, Ulrik ; Jørgensen, Bo Munk

Type: Report (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2015

  PDF

Proteomanalyse: To-dimensjonal gelelektroforese av Nordsjøsild i forhold til modningstid

Jessen, Flemming ; Skåra, Torstein

Type: Report (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2015

2011
1996
1995
 

Fish quality - role of biological membranes

Jessen, Flemming

Type: Report

Status: Published     |    År: 1995


https://www.food.dtu.dk/Forskning/Foedevareproduktionsteknologi/Publikationer?dtulistcode=National%20Food%20Instit-33439&fr=1&mr=25&peer=0&ptype=lr&qt=DtuPublicationQuery
21 FEBRUAR 2020