Publikationer fra forskningsgruppen for Fødevareproduktionsteknologi

https://www.food.dtu.dk/Forskning/Foedevareproduktionsteknologi/Publikationer?dtulistcode=National%20Food%20Instit-33439&fr=1&mr=25&peer=0&ptype=ld&qt=DtuPublicationQuery
17 NOVEMBER 2019