Antioxidanter

Antioxidanter tilsættes til fødevarer for at forhindre, at de harskner. Mange kommercielle antioxidanter er syntetiske, og der eksisterer kun få kommercielt tilgængelige naturlige antioxidanter (for eksempel vitamin E og C).

De syntestiske antioxidanter er problematiske på grund af deres potentielt sundhedsskadelige effekter, og såvel industri som forbrugere efterspørger derfor naturlige antioxidanter. Desuden er der behov for mere effektive antioxidanter, end dem som er på markedet i dag.

DTU Fødevareinstituttet forsker i antioxidanter fra forskellige naturlige kilder såsom kartoffelskræl, tang, akvatiske bakterier og fiskepeptider. Peptider er en organisk kemisk forbindelse af korte stykker protein. Antioxidanterne bliver udvundet fra ovenstående kilder og bliver karakteriseret kemisk.

Endvidere undersøges deres effekt i forskellige fødevarer. DTU Fødevareinstituttet forsker også i at forbedre antioxidanternes effekt ved at modificere deres kemiske struktur ved brug af enten enzymatiske eller kemiske metoder.

Samarbejde

Århus Universitet
CIRAD (Frankrig)
MATIS (Island)
SINTEF (Norge)

Kontakt

Charlotte Jacobsen
Professor, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
23 27 90 75

Kontakt

Ann-Dorit Moltke Sørensen
Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
93 51 88 70
https://www.food.dtu.dk/temaer/ernaering-og-kostvaner/kosttilskud-og-berigelser/antioxidanter
22 JANUAR 2021