Photo: Colourbox.com

Nyt redskab til vurdering af mikrobiologiske kriterier for campylobacter i kyllinger

onsdag 28 maj 14
|

TRiMiCri er et nyt sofwareredskab til fastsættelse og evaluering af risikobaserede mikrobiologiske kriterier for campylobacter i kyllingekød. Softwaren er udviklet på DTU Fødevareinstituttet og er frit tilgængelig for resten af verden.

Anvendelsen af risikobaserede mikrobiologiske kriterier er de seneste år blevet diskuteret mere og mere. I Europa drejer denne diskussion sig bl.a. om kontrollen med campylobacter i kyllingekød. TRiMiCri, Tool for Risk-based Microbiological Criteria, er et brugervenligt softwareredskab, som er udviklet på DTU Fødevareinstituttet til evaluering af risikobaserede mikrobiologiske kriterier med henblik på at nedbringe campylobacter i kyllingekød.

Frit tilgængeligt redskab

TRiMiCri og den tilhørende brugermanual ligger frit tilgængeligt på nedennævnte website. Brugere over hele verden kan nemt undersøge, om deres mad overholder påtænkte eller allerede etablerede mikrobiologiske kriterier, og evaluere den mulige effekt af alternative kriterier. 

I overensstemmelse med WTO-bestemmelser  

TRiMiCri støtter kontrol med campylobacter i kyllinger over hele verden og gør det muligt for beslutningstagere at tage hensyn til industri- og forbrugerinteresser, når fødevaresikkerhedsforanstaltninger implementeres. Metodologien er i overensstemmelse med WTO-bestemmelser og kan bruges, når både nationale og importerede partier kontrolleres. 

Læs mere

Download det frit tilgængelige TRiMiCri-redskab på http://tools.food.dtu.dk/trimicri

TRiMiCri og den tilhørende brugermanual er udviklet på DTU Fødevareinstituttet som del af et projekt, der blev finansieret af Nordisk Ministerråd i 2013.