Forsknings- og udviklingsforløb iværksat af virksomheder

I forbindelse med et forsknings- og udviklingsforløb kan en virksomhed vælge at finansiere hele forskningen. Det kan f.eks. gøres ved at ansætte en forsker i et ph.d.-forløb. I andre tilfælde er der tale om samfinansieret ph.d.-forløb. I begge tilfælde er det tale om et 3-årigt forskningsforløb.

Hvis en virksomhed har en konkret forsknings- og udviklingsopgave som passer til én af deres ansatte, så er en erhvervsforsker en mulighed. Staten giver tilskud til en del af lønnen, og den pågældende bliver tilknyttet et universitetsmiljø for at sikre den bedst mulige kompetence. 

Læs mere om denne mulighed hos Innovationsfonden.

Eksempler på erhvervsforskningssamarbejder

 

Tangdyrkning på Færøerne

Urd Grandorf Bak havde i sin erhvervs-ph.d. fokus på kommerciel tangdyrkning på Færøerne. Formålet med projektet var at opnå banebrydende viden om den biokemiske sammensætning af den kommercielt dyrkede tang for at kunne optimere både såning og dyrkningsmetoder. Resultaterne fra projektet styrker tangindustrien i det nordlige Atlanterhav.

Projektet var et samarbejde mellem DTU Fødevareinstituttet og Ocean Rainforest Sp/F og blev finansieret af Nordic Innovation.

Harskningsprocesser i hudplejeprodukter

Birgitte R. Thomsens ph.d.-studie var et samarbejde mellem DTU Fødevareinstituttet og medicinalvirksomheden Glaxo Smith Kline. I studiet udviklede hun en metode, der har gjort det muligt at fremskynde harskningsprocessen i hudplejeprodukter, så det kan lade sig gøre at undersøge produkternes holdbarhed på bare én måned. Det betyder, at producenterne ikke længere skal vente i et halvt år for at kunne forudsige holdbarheden. 

I projektet blev produkterne tilsat forskellige stoffer for at skynde på den kemiske reaktion, der ellers sker naturligt over længere tid. Forsøget har givet de samme resultater, uanset om harskningsprocessen blev testet med den nye eller den traditionelle måde.

Kvalitetsforringelser i søkogte skalrejer

Erhvervs-ph.d.-studerende Hanne Aarslev Jensen hjælper Royal Greenland med at finde måder til at forhindre de kvalitetsforringelser, der kan forekomme i søkogte skalrejer i form af farve- og smagsændringer.

Royal Greenland har tidligere i en lang årrække haft forsknings- og udviklingsprojekter sammen med DTU Fødevareinstituttet herunder flere ph.d-projekter. 

Bro mellem virksomheder og universitetsverdenen

Fordelen ved erhvervs-ph.d.-projekter er, at den studerende danner bro mellem virksomhedens behov for løsning af konkrete problemstillinger og universitetets mål om udbredelse af ny viden til samfundet.

Kontakt

Peter Ruhdal Jensen

Peter Ruhdal Jensen Professor, forskningsgruppeleder