Publikationer fra forskningsgruppen for Mikrobiel Bioteknologi og Bioraffinering