Projekter fra forskningsgruppen for Mikrobiel Bioteknologi og Bioraffinering