Ph.d.-skolen

DTU Fødevareinstituttets ph.d.-skole har til formål at uddanne fremtidens forskere indenfor områderne fødevaresikkerhed, mikrobiologi, toksikologi, kemi, ernæring og kost samt diverse aspekter indenfor fødevareteknologi. Innovation indenfor disse områder er også en integreret del af ph.d.-skolens faglige område.

Det er ph.d.-skolens opgave at fremme og sikre fagligheden af instituttets ph.d.-studerende ved at støtte dig som studerende under dit studie og derved sikre en ensartet og koordineret kvalitet.

Ph.d.-programmet er et tre årigt uddannelsesprogram, som er sammensat for at give kommende forskere træning i at præstere forskning efter internationale standarder og dermed til at kunne bidrage med forskningssamarbejde og forskningsresultater inden for den internationale forskningsverden. Ph.d.-programmet består af en faglig indlæringsproces, hvor den ph.d.-studerende lærer at udføre forskning gennem vejledning.

Ph.d-skolens organisation 

Ph.d. skolen ledes af Seniorforsker Sara Monteiro Pires, som også er instituttets repræsentant i DTU´s ph.d.-udvalg Life Science og afholder 1-års samtaler med de ph.d.-studerende. DTU Fødevareinstituttets chefgruppe samt gruppen af ph.d.-vejledere står desuden for den organisatoriske og faglige ramme for de ph.d.-studerende i instituttet.  

Læs om optagelse som ph.d.-studerende på DTU Fødevareinstituttet.