Efteruddannelse inden for fødevareområdet

DTU tilbyder efteruddannelse indenfor en lang række områder. Her kan du se, hvilke muligheder du har inden for fødevareområdet.

Masteruddannelse i fødevarekvalitet og -sikkerhed

Masteruddannelsen er en efteruddannelse på kandidatniveau, der udbydes i et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet. Den giver dig mulighed for at øge dine kompetencer inden for fødevarers kvalitet, sikkerhed og ernæring. Læs mere om uddannelsen og se en film om to tidligere master-studerende.

 

Fleksibel efteruddannelse

Med en fleksibel masteruddannelse vælger du selv, hvor dit faglige fokus skal ligge. Du skal selv formulere et udkast til en individuel uddannelsesplan. Indholdet svarer til et års fuldtidsstudium. 

Hvis du vælger den fleksible diplomuddannelse, kan du gennemføre den på et niveau, der svarer til en bacheloruddannelse, eller du kan modtage mere praksisnær undervisning og få en uddannelse på diplomniveau.

Ønsker du at tage enkelte kurser, kan du også benytte dig af DTU's tompladsordning. Her følger du undervisning sammen med DTU's studerende. Kurset løber typisk i 13 uger, og undervisningen foregår i dagtimerne 1-2 gange om ugen. Du kan se udbuddet af kurser hos DTU Efteruddannelse.

Gratis onlinekurser

DTU Fødevareinstituttet udbyder gratis onlinekurser via onlineplatformen Coursera. Coursera har kurser fra universiteter og andre uddannelsesinstitutioner fra hele verden og foregår på engelsk.

Kontakt og inspiration

Afdelingschef Dorte Lau Baggesen (efteruddannelse generelt)
Afdelingschef Henning Høgh Jensen (industrirettet efteruddannelse)

Du kan finde mere inspiration til kurser om fødevarer på DTU's centrale side om efteruddannelse.

Kontakt

Dorte Lau Baggesen
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 07

Kontakt

Henning Høgh Jensen
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
40 25 12 22
https://www.food.dtu.dk/uddannelse/efteruddannelse
17 JANUAR 2021