Fakta om uorganisk arsen i fødevarer

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, vurderer, at uorganisk arsen er kræftfremkaldende. I Danmark er ris og risprodukter en væsentlig kilde til uorganisk arsen for alle aldersgrupper, og indtaget er så højt, at DTU Fødevareinstituttet vurderer, at indtaget bør sænkes. Som forbruger kan man nedsætte sin risiko ved at spise varieret. DTU Fødevareinstituttet har samlet den eksisterende viden om risici ved uorganisk arsen i fødevarer.

Photo: Colourbox.dk
Hvad er uorganisk arsen?

Uorganisk arsen er et stof, der findes naturligt i jord og vand. Det har tidligere været anvendt blandt andet som pesticid og i forbindelse med imprægnering af træ, og derfor kan lokale forureninger med stoffet forekomme.

Hvem bliver påvirket af uorganisk arsen?

Som udgangspunkt er hele befolkningen påvirket, fordi uorganisk arsen findes i mange fødevarer. Børn betragtes ikke som mere følsomme, men børn har et højt indtag af fødevarer i forhold til deres kropsvægt.  Risikoen ved udsættelse for kemiske stoffer beregnes i forhold til kropsvægten, og derfor vil børn ofte have et højere indtag end voksne.

Hvad er risikoen ved uorganisk arsen?

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, vurderer, at der er tilstrækkelig evidens for at uorganisk arsen er kræftfremkaldende (IARC, 2009). I 2009 vurderede den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) giftigheden af uorganisk arsen og kom frem til, at stoffet er giftigt i lavere doser end de tidligere vurderinger viste. Det førte til, at mange lande, deriblandt Danmark, gennemførte analyser af fødevarer med hovedvægt på ris og risprodukter, fordi ris kan indeholde høje koncentrationer af uorganisk arsen. På baggrund af analyserne blev indtaget af uorganisk arsen i befolkningen beregnet.

Indtaget i Danmark er beregnet til at være så højt, at det kan forventes at medføre en lille stigning i risikoen for at udvikle kræft i blandt andet lunger, urinblære og hud. DTU Fødevareinstituttet vurderer derfor, at indtaget bør nedsættes udfra en sundhedsmæssig betragtning.

Hovedkilderne til indtag af uorganisk arsen fra fødevarer er ris og risprodukter. Den ekstra risiko for kræft er som nævnt lille. Derfor behøver man ikke undgå at spise kogte ris, blot man spiser varieret.

Hvad er grænseværdierne for indholdet af uorganisk arsen i fødevarer?

I 2015 fastsatte EU grænseværdier for uorganisk arsen i ris – deriblandt ris der indgår i fremstilling af mad til spæd- og småbørn – samt risprodukter,

For sleben, ikke parboiled ris (poleret eller upoleret ris) er grænsen 0,2 milligram per kilogram, mens den for parboiled eller afskallet ris er 0,25 mg/kg. Grænsen for riskiks, rispapir, riscrackers og bløde riskager er 0,3 mg/kg. For ris, der bruges i fremstilling af mad til spæd- og småbørn, er grænsen 0,1 mg/kg.

EU sendte i 2015 også en henstilling til medlemslandene om at øge overvågningen af uorganisk arsen i fødevarer, så der bliver genereret et forbedret datagrundlag til risikovurdering af indtaget.

I Danmark er der fastsat en grænseværdi for indholdet af arsen i drikkevand på 5 mikrogram per liter.

Hvad kan industrien gøre for at mindske indholdet af arsen i fødevarer?

De eneste muligheder, den danske fødevareindustri har for at nedsætte indholdet af uorganisk arsen i dansk producerede fødevarer, er at indkøbe råvarer og anvende vand med lavt indhold af uorganisk arsen.

Hvordan kan forbrugere mindske indtaget af uorganiske arsen?

Forbrugerne bør følge Fødevarestyrelsens generelle kostråd om at spise varieret. Indholdet af uorganisk arsen i ris kan sænkes ved at skylle risene.

Læs mere

Se DTU Fødevareinstituttets notat: Uorganisk arsen i rismel og fuldkornsmel til brug i babymad (pdf).

Læs EFSA’s vurdering af risikoen ved arsen: Scientific Opinion on Arsenic in Food (pdf) og vurderingen fra WHO’s International Agency for Research on Cancer: Arsenic, metals, fibres, and dusts volume 100 C A review of human carcinogens.

Læs mere om arsen i risprodukter på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Vær opmærksom på uorganisk arsen i risprodukter.

De europæiske grænseværdier for indholdet af uorganisk arsen i ris og risprodukter er beskrevet i Europa Kommissionens forordning (EU) 2015/1006 (pdf). Se også kommissionens henstilling (EU) 2015/1381 (pdf) til medlemslandene om yderligere overvågning af fødevarers indhold af uorganisk arsen.