Metrixprojektet: Helhedsvurdering af fødevarer

DTU Fødevareinstituttet gennemfører med en bevilling fra Miljø- og Fødevareministeriet Metrix projektet, som har til formål at beregne positive og negative sundhedseffekter af enkelte fødevarer, næringsstofgrupper og hele kosttyper.

I beregningerne bliver sundhedseffekterne regnet om, så de opgøres i den samme måleenhed. Derved er det muligt for forskerne at veje de positive og negative sundhedseffekter op mod hinanden og således lave helhedsvurderinger af fødevarer som f.eks. nødder, olieholdige frø, brune ris og fisk.

I projektet beregner forskerne også sygdomsbyrden i befolkningen af en række forskellige kemikalier, sygdomsfremkaldende mikroorganismer, fødevareforureninger og ernæringsmæssige risikofaktorer, som f.eks. et lavt frugt og grønt indtag eller et højt saltindtag. Disse beregninger gør det muligt at vurdere, hvilke fødevarerelaterede risici har størst sundhedsmæssig betydning i Danmark.

For at sikre opdaterede resultater arbejder forskerne sideløbende med at optimere de eksisterende beregningsmetoder og udvikle nye modeller og fremgangsmåder til at beregne sundhedseffekter.

Instituttets forskere samarbejder desuden med andre eksperter fra ind- og udland i forhold til at forbedre de eksisterende metoder. DTU Fødevareinstituttet har således bl.a. taget initiativ til at etablere et internationalt netværk. Læs mere i DTU Fødevareinstituttets nyhed: Helhedsvurderinger på dagsordenen i Europa.  

Metrix projektet blev sat i gang i 2015 og er en del af Fødevareforlig 3. Projektet løber frem til og med 2018.

Kontakt

Morten Poulsen

Morten Poulsen Seniorforsker, forskningsgruppeleder Telefon: 35887606