Præstationsprøvning af pesticider

DTU Fødevareinstituttet er EU referencelaboratorium for pesticider i korn og foderstoffer (EURL-CF) og udgiver årlige rapporter med resultater fra præstationsprøvninger. 

Præstationsprøvningerne  har til formål at forbedre kvaliteten, nøjagtigheden og sammenligneligheden af analyseresultater fra EU-medlemsstaternes laboratorier inden for rammerne af EU's kontrol og nationale overvågningsprogrammer.

Det er obligatorisk for EU's medlemslande at deltage i præstationsprøvninger for pesticider. Det vil sige, at nationale referencelaboratorier (NRLs) og officielle laboratorier (OfLs) skal deltage. Officielle laboratorier fra EFTA-lande og fra EU ansøgerlande samt enkelte tredjelande inviteres til at deltage. 

OBS Alle rapporter er på engelsk.

2016

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 10 - Proficiency Test on pesticide residues in rye flour (pdf)

2015

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 09 - Proficiency Test on pesticide residues in maize flour (pdf)

2014

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 08 - Proficiency Test on incurred and spiked pesticides in wheat (pdf)

2013

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 07 - Proficiency Test on incurred and spiked pesticides in feed (pdf)

2012

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 06 - ProficiencyTest on incurred and spiked pesticides in barley (pdf)

2011

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 05 - Proficiency Test on incurred and spiked pesticides in rice (pdf)

2010

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 04 - Proficiency Test on incurred and spiked pesticides in rye (pdf)

2009

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 03 - Proficiency Test on incurred and spiked pesticides in oat (pdf)

2008 

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 02 - Proficiency Test on incurred and spiked pesticides in wheat (pdf)

2007

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 01 - Proficiency Test on incurred and spiked pesticides in wheat (pdf)

 

 

Kontakt

Mette Erecius Poulsen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 63
Rugmel
Se seneste rapport med præstationsprøvninger for rug (rapporten er på engelsk).