Præstationsprøvning af pesticider

DTU Fødevareinstituttet er EU referencelaboratorium for pesticider i korn og foderstoffer (EURL-CF) og udgiver årlige rapporter med resultater fra præstationsprøvninger.

Præstationsprøvningerne  har til formål at forbedre kvaliteten, nøjagtigheden og sammenligneligheden af analyseresultater fra EU-medlemsstaternes laboratorier inden for rammerne af EU's kontrol og nationale overvågningsprogrammer.

Det er obligatorisk for EU's medlemslande at deltage i præstationsprøvninger for pesticider. Det vil sige, at nationale referencelaboratorier (NRLs) og officielle laboratorier (OfLs) skal deltage. Officielle laboratorier fra EFTA-lande og fra EU ansøgerlande samt enkelte tredjelande inviteres til at deltage. 

OBS Alle rapporter er på engelsk.

 

2023

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 17 -  Proficiency Test on pesticide residue wheat kernels (pdf)

 

2022

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 16 - Proficiency test on pesticide residues in barley kernels(pdf)

2021

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 15 - Proficiency Test on pesticide residues in rapeseed cake (pdf)

2020

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 14 - Proficiency Test on pesticide residues in rice kernels (pdf)

2019

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 13 - Proficiency Test on pesticide residues in rye kernels (pdf)

2018

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 12 - Proficiency Test on pesticide residues in hay flour (pdf)

2017

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 11 - Proficiency Test on pesticide residues in oat flour (pdf)

2016

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 10 - Proficiency Test on pesticide residues in rye flour (pdf)

2015

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 09 - Proficiency Test on pesticide residues in maize flour (pdf)

2014

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 08 - Proficiency Test on incurred and spiked pesticides in wheat (pdf)

2013

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 07 - Proficiency Test on incurred and spiked pesticides in feed (pdf)

2012

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 06 - ProficiencyTest on incurred and spiked pesticides in barley (pdf)

2011

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 05 - Proficiency Test on incurred and spiked pesticides in rice (pdf)

2010

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 04 - Proficiency Test on incurred and spiked pesticides in rye (pdf)

2009

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 03 - Proficiency Test on incurred and spiked pesticides in oat (pdf)

2008 

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 02 - Proficiency Test on incurred and spiked pesticides in wheat (pdf)

2007

EU Reference Laboratory on Cereals & Feeding stuff EUPT-CF 01 - Proficiency Test on incurred and spiked pesticides in wheat (pdf)