Plantebaseret varm ret. Foto: Colourbox.dk

Samarbejdsplatform indenfor udvikling af plantebaserede fødevarer

torsdag 10 nov 22
|

Kontakt

Novo Nordisk Fonden
+ 45 35 27 66 00
info@novonordiskfonden.dk
Plant2food er en ny samarbejdsplatform, som DTU Fødevareinstituttet deltager i, hvor forskere og virksomheder sammen kan udforske komplekse problemstillinger indenfor plante- og fødevarevidenskab og dele ny viden på tværs af sektorer – uden at tage patent på resultaterne.

Det er nødvendigt at omstille en stor del af vores fødevareproduktion til plantebaserede fødevarer, hvis vi skal udnytte vores landbrugsarealer mest hensigtsmæssigt og samtidig blive i stand til at brødføde en voksende verdensbefolkning.

Nøglen til at accelerere omstillingen ligger i udvikling af et større udvalg af velsmagende, nærende og bæredygtige plantebaserede fødevareprodukter, der også er prismæssigt attraktive for forbrugerne.

Forskere og virksomheder skal løse kompleks opgave i fællesskab

Plant2Food er derfor sat i søen som et samlingspunkt for forskere og virksomheder, der ønsker at gå sammen om at løse nogle af de komplekse problemer, som ligger i udviklingen af plantebaserede fødevarer.

Det er en Open Innovation in Science (OIS)-platform, hvilket indebærer, at de universiteter og virksomheder, der er med i platformen, publicerer alle resultater fra de åbne forskningsprojekter, og at der ikke udtages patenter eller intellektuelle rettigheder (IP).

Det giver mulighed for, at forskere og virksomheder kan udvikle projektideerne sammen og komme hurtigere ud over stepperne, når parterne er blevet enige om et forskningsprojekt. At forskningen er åben giver samtidig mulighed for, at alle kan videreudvikle resultaterne og eventuelt anvende dem til kommercielle formål.

Novo Nordisk Fonden støtter platformen med op til 200 mio. kr. over de næste fem år.

Partnerne i Plant2Food er Aarhus Universitet, Københavns Universitet, DTU, Wageningen University & Research, Holland, samt Food & Bio Cluster Denmark.

Læs mere

Se mere på Novo Nordisk Fondens website.