Titandioxid. Foto: Wikimedia Benjah-bmm27

EFSA vurderer, at titandioxid ikke er sikkert til fødevarebrug

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed

På baggrund af ny forskning vurderer den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, at tilsætningsstoffet titandioxid ikke længere er sikkert at bruge i fødevarer.

Tilsætningsstoffet titandioxid er i dag godkendt i EU til brug i fødevarer som levnedsmiddelfarve. Det naturligt forekommende farvepigment bruges f.eks. til at få slik, dressinger og glasur til at fremstå kridhvidt. Stoffet står opført på varedeklarationer som E171.

Mange studier af sikkerheden ved brugen af titandioxid i fødevarer er gennemført siden EFSA i 2016 sidste gang risikovurderede brugen af tilsætningsstoffet. I den forbindelse påpegede EFSA, at der på grund af mangel på data var brug for mere viden om stoffet.

EU Kommissionen har bedt EFSA lave en ny risikovurdering på baggrund af de mange studier, som er kommet til siden da, og som bl.a. giver ny viden om, hvordan titandioxid optages i kroppen. Op til halvdelen af partiklerne i E171 er i nanostørrelse.

Titandioxid kan ophobes i kroppen

Den nye viden har fået EFSA til at konkludere, at indtag af stoffet ikke kan udelukkes at beskadige menneskers arvemateriale (DNA). Det er den primære årsag til, at EFSA ikke længere betragter stoffet som sikkert.

Hvis et stof er vurderet til at kunne forårsage skader på DNA, medfører det en forøget mistanke om, at stoffet måske kan være kræftfremkaldende. Ifølge EFSA indikerer tilgængelige studier af titandioxid også, at stoffet kan have et potentiale for at forårsage inflammation samt påvirke menneskers nervesystem.

Evidensgrundlaget for, at E 171 kan forårsage disse skadevirkninger, er dog stadig usikkert. Mens studier viser, at kun ganske små mængder titandioxid optages gennem mavetarmkanalen, så viser de også, at stoffet kan bioakkumulere i kroppen, fordi kroppen kun udskiller det meget langsomt, når det først er optaget.

På den samlede baggrund vurderer EFSA, at det ikke længere er sikkert at bruge titandioxid i fødevarer. Derfor kan EFSA ikke fastsætte et acceptabelt dagligt indtag (ADI) for stoffet. En ADI er afgørende for, at fødevareproducenter kan beregne, hvor meget af stoffet, det er sundhedsmæssigt forsvarligt at bruge i forskellige produkter.

Beslutning om fremtidig brug ligger ved EU Kommissionen

Mens EFSA vurderer risikoen ved forskellige potentielle farer i fødevarekæden, beslutter EU Kommissionen på baggrund af risikovurderingerne, hvordan risici skal håndteres. Det er således EU Kommissionen, der skal tage en beslutning om den fremtidige brug af E171 i fødevarer.

DTU Fødevareinstituttets eksperter i nanoteknologi har sammen med kollegaer fra fem andre EU-medlemslande i det forgangne år hjulpet EU Kommissionen med at sammensætte og gennemføre et online træningskursus for laboratorier i brug af metoder til at screene for titandioxid i fødevarer.

Hermed kan laboratorierne i fremtiden tjekke fødevarer for titandioxid.

Læs mere

Læs mere om risikovurderingen i en nyhed fra EFSA: Titanium dioxide: E171 no longer considered safe when used as a food additive eller download hele risikovurderingen fra EFSA’s website: Scientific opinion on the safety assessment of titanium dioxide as a food additive (E171).

Kontakt

EFSA Media Relations Office, Press@efsa.europa.eu.