Foto: DTU Fødevareinstituttet

Mange børn og unge får for meget koffein fra energidrikke

Ernæring og kostvaner Fødevaresikkerhed Fødevarer og fiskeri

Når børn i alderen 10-14 år indtager energidrikke, får hver femte for meget koffein. Medregnes deres koffeinindtag fra andre kilder som for eksempel cola og chokolade, får reelt hvert andet barn og mere end hver tredje ung i alderen 15-17 år for meget koffein. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Instituttet vurderer, at energidrikke er medvirkende eller direkte årsag til, at en stor andel af børn og unge har et højere koffeinindtag end det maksimalt anbefalede.

Salget af energidrikke i Danmark er næsten tredoblet i løbet af de seneste år fra cirka 4 million liter i 2010 til godt 11 millioner liter i 2013. Energidrikke er læskedrikke med tilsat sukker eller sødestoffer, der indeholder mellem 150-320 mg koffein per liter.

"Det ser ud til, at der er sket en ændring i forhold til opfattelsen af, hvilke drikkevarer det er normalt at drikke. Energidrikke har nu samme status for yngre som sodavand havde tidligere."

DTU Fødevareinstituttets undersøgelse af danske 10-35-åriges indtag af energidrikke viser, at de fleste umiddelbart drikker energidrikke på grund af smagen. Mange bruger dem også som den hurtige og nemme løsning, f.eks. for at kunne holde sig vågen i længere tid og for at få mere energi til at præstere.

Indtag resulterer ofte i for meget koffein

Energidrikke er ikke et sundhedsmæssigt problem for voksne, der har et mådeholdent forbrug. Børn og unge kommer derimod – selv ved et moderat forbrug – hurtigt til at få et koffeinindtag, der er højere end det DTU Fødevareinstituttet maksimalt anbefaler på 2,5 milligram koffein per kg kropsvægt per dag. Indtag af koffein over det maksimalt anbefalede kan medføre bivirkninger som søvnløshed, rastløshed, hjertebanken, irritabilitet, nervøsitet og angst.

Nye beregninger fra DTU Fødevareinstituttet viser, at hvert femte barn i alderen 10-14 år har et højere koffeinindtag end det maksimalt anbefalede, når de indtager energidrikke. Det skyldes deres lave kropsvægt. Medregnes deres koffeinindtag fra andre kilder f.eks. cola og chokolade, får hvert andet barn og mere end hver tredje ung i alderen 15-17 år for meget koffein. DTU Fødevareinstituttet vurderer, at energidrikke er medvirkende eller direkte årsag til, at en stor andel af børn og unge har et højere koffeinindtag end det maksimalt anbefalede.

Ofte bivirkninger

Ifølge DTU Fødevareinstituttets undersøgelse drikker 27% af de 10-35-årige energidrikke mindst én gang om måneden. Drenge/mænd i alderen 15-26 år drikker flest energidrikke, idet knapt hver anden indtager energidrikke mindst én gang om måneden. Blandt de 10-14-årige indtager 13% energidrikke mindst én gang om måneden.

42% af dem, der indtager energidrikke, har oplevet bivirkninger som søvnbesvær, rastløshed og hjertebanken.

”Det er foruroligende, at så mange har oplevet bivirkninger af energidrikke,” siger seniorrådgiver ved DTU Fødevareinstituttet Jeppe Matthiessen.

Manglende sundhedsmæssig forståelse

Interviews peger desuden på, at 10-14-årige har begrænset viden om indholdsstofferne i energidrikke, bivirkningerne ved at drikke dem og anbefalingerne om, at børn, gravide og ammende ikke bør indtage energidrikke. Interviews med forældre viser, at de heller ikke kender til anbefalingerne og serverer energidrikke til f.eks. børnefødselsdage eller lader deres børn få energidrikke i forbindelse med sportsaktiviteter.

”Det ser ud til, at der er sket en ændring i forhold til opfattelsen af, hvilke drikkevarer det er normalt at drikke. Energidrikke har nu samme status for yngre som sodavand havde tidligere. Både brugen af og holdningerne til energidrikke kan gøre os bekymrede for, at indtaget vil stige i de kommende år, og vi foreslår derfor, at der skal mere viden ud om energidrikke rettet mod børn og unge samt deres forældre,” forklarer Jeppe Matthiessen.

Energidrikke forbundet med mindre sund livsstil

Undersøgelsen viser også, at de, der indtager energidrikke, ofte har en mindre sund livsstil end de, der ikke indtager energidrikke. Overvægt, rygning, for lidt søvn, megen skærmtid og et stort indtag af søde drikkevarer er således forbundet med brugen af energidrikke.

Læs mere

I alt er 3.682 10-35-åriges indtag af energidrikke blevet kortlagt ved en spørgeskemaundersøgelse. Begrundelserne for at indtage energidrikke er blevet undersøgt ved hjælp af fokusgrupper og interviews.

Undersøgelsens resultater er præsenteret i rapporten: Energidrikke i Danmark. Undersøgelse af indtaget blandt 10-35-årige (pdf).  Undersøgelsen er lavet af DTU Fødevareinstituttet for Fødevarestyrelsen med hjælp og finansiering fra Coop Danmark. På side 96-99  i rapporten findes en beskrivelse af en række myter og fakta om koffein og energidrikke.

10-35-åriges koffeinindtag med fokus på energidrikke er analyseret i E-artiklen: Mange børn og unge får for meget koffein fra energidrikke (pdf).

Læs også DTU Fødevareinstituttets pressemeddelelse fra den 8. marts 2013: Stort forbrug af energidrikke blandt europæiske unge.

FAKTA

Fødevarestyrelsen gav i efteråret 2009 tilladelse til, at energidrikke kunne indeholde 320 mg koffein pr. liter mod tidligere 150 mg pr. liter. Det skete samtidig med, at Danmark notificerede et krav om advarselsmærkning til EU. Kravet betyder, at energidrikke i Danmark skal mærkes med: ”Højt koffeinindhold. Bør ikke indtages af børn eller gravide eller ammende kvinder”. Samme advarselsmærkning vil være gældende i hele EU fra december 2014.