Testikel fra voksen rotte. DTU Fødevareinstituttet

Bio Facility samler DTU’s dyrefaciliteter

mandag 02 sep 19

Kontakt

Sanne Gram-Nielsen
Centerleder
DTU Sundhedsteknologi
91 37 00 90

Kontakt

Christine Nellemann
Institutdirektør
DTU Fødevareinstituttet
35 88 77 03
DTU har samlet alle dyrefaciliteter i et nyt center, Bio Facility, under DTU Fødevareinstituttet. Bio Facility åbner pr. 1. september 2019 og skal betjene hele universitetet internt og sælge ledig kapacitet eksternt.

Når computerberegninger og cellebaserede testmetoder alene ikke giver den fornødne viden, har DTU faciliteter til dyreforsøg, som den 1. september 2019 er samlet i et nyt center, Bio Facility, under DTU Fødevareinstituttet. 

Her kan forskerne gennemføre dyreforsøg på små gnavere som model for effekter og sygdomme i mennesker. Forskerne kan blandt andet skaffe viden om farlige eller gavnlige virkninger af kostfaktorer, kemiske stoffer, fysiologiske mekanismer af farmaka og mikroorganismer, herunder gensplejsede mikroorganismer. Undersøgelserne giver dermed vigtig viden om såvel fødevaresikkerhed som om de sundhedsmæssige effekter af kemiske og farmaceutiske stoffer, som vi i dagligdagen udsættes for. Der er også muligt at udføre infektionsforsøg med fisk eller krebsdyr i ferskvand, opsaltet vand eller havvand.

En fælles indgang

Formålet med Bio Facility er at skabe en fælles indgang til DTU’s dyrefaciliteter, som flere kan bruge på tværs af DTU, og som også kan sælge ledig kapacitet til eksterne brugere.

Centret samler alle eksisterende dyrehold fra det tidligere DTU Veterinærinstituttet og DTU Fødevareinstituttet. Derudover står Bio Facility for drift og pasning af fiskestaldene i den såkaldte Blå enhed i Lyngby under DTU Aqua, og Ossabaw-grise, som tilhører Center for Diagnostik. 

Højt specialiseret forskningsinfrastruktur

Bio Facility rummer en nutidig og højt specialiseret forskningsinfrastruktur til dyreforsøg.

Den blå enhed er et af Europas mest avancerede anlæg til forsøg med fisk. Anlægget indeholder en række akvatiske faciliteter og rummer forskellige typer af ’våde’ fiskestalde og særlige tilknyttede laboratorier.

Derudover omfatter de ’tørre’ dyreforsøgsfaciliteter en række almindelige dyrerum med mulighed for at opstalde mindre forsøgsdyr som rotter og mus blandt andet i individuelt ventilerede bure. I isolatorer kan forskerne håndtere kimfri mus (som er født uden bakterier i tarmen) eller arbejde med farlige stoffer. Desuden har centret rum til blandt andet adfærdstest og sektionsstuer.

Centerleder Sanne Gram-Nielsen

I stillingen som centerleder er Sanne Gram-Nielsen ansat den 15. august 2019.

Sanne Gram-Nielsen er dyrlæge med en ph.d. i patologi/virologi/immunologi fra KU og har arbejdet i biotek og den farmaceutiske industri i ind- og udland med fokus på forsøg og forsøgsdyr, forskning og udvikling. Sanne Gram-Nielsen kommer fra en stilling som driftschef på DTU Center for Diagnostik.