Photo: Colourbox

Pesticidbelastningen stadig lavest i danske afgrøder

mandag 05 sep 16

Kontakt

Bodil Hamborg Jensen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 68

Dansk frugt og grønt er generelt mindre belastet med pesticidrester end tilsvarende importerede afgrøder på det danske marked. Det fremgår af en undersøgelse, DTU Fødevareinstituttet har lavet for Fødevarestyrelsen. Pesticidrester i frugt og grønt, der sælges i Danmark, udgør dog ikke en sundhedsrisiko, når man spiser en gennemsnitlig og varieret kost – uanset hvor afgrøderne er fra.

DTU Fødevareinstituttet har for Fødevarestyrelsen undersøgt dansk og importeret frugt og grønt i forhold til deres belastning med pesticidrester. Undersøgelsen er baseret på data for pesticidrester fra Fødevarestyrelsens pesticidkontrol fra 2010-2014. Belastningen er beregnet ud fra det samlede indhold af alle påviste pesticidrester sammenholdt med pesticidernes kendte langtidseffekter, udtrykt ved deres ADI (Acceptable Daglige Indtag). 

Forskellige modeller, samme hovedkonklusion

Der findes ikke én alment accepteret metode til at opstille en nøjagtig rangordning. Derfor har DTU Fødevareinstituttet brugt forskellige metoder til at undersøge pesticidbelastningen. Selvom resultaterne fra de forskellige metoder varierer, kommer de til den samme konklusion: Dansk frugt og grønt er generelt mindst belastet med pesticidrester.

For 17 af de 20 undersøgte afgrøder, hvor datagrundlaget er tilstrækkeligt stort til at lave en sammenligning, er pesticidbelastningen entydigt mindst i de dansk producerede afgrøder. Kun i én afgrøde, nemlig hvidkål, er belastningen størst i de danske prøver.

Undersøgelsen kan også identificere væsentlige kilder til pesticidindtag og kan bruges i forbindelse med ændringer i pesticidanvendelse og –regulering

Ingen sundhedsrisiko

Overordnet viser beregningerne, at pesticidrester i frugt og grønt på det danske marked ikke udgør en sundhedsrisiko for folk, der spiser en gennemsnitlig og varieret kost – uanset hvor afgrøderne er produceret. Forbrugere kan dog mindske indtaget af sprøjterester ved at vælge dansk producerede afgrøder i stedet for tilsvarende udenlandske varer.

Effekt af ændrede maksimalgrænseværdier

Rapporten er en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse baseret på data fra 2008-2012. For forskellige pesticider er maksimalgrænseværdierne – altså hvor meget af stoffet, der må findes i fødevaren – sænket siden den første rapport om kostens pesticidbelastning blev udgivet.

DTU Fødevareinstituttet har fundet lavere restniveauer af flere af disse stoffer i de undersøgte afgrøder. Det viser, at ændringer i pesticidanvendelse og -regulering har en effekt i forhold til pesticidbelastningen.

Læs mere

Læs rapporten ’Pesticider i frugt og grønt 2010-2014. Kostens pesticidbelastning fra frugt og grøntsager’ samt uddybende regneark på DTU Fødevareinstituttets website.

Undersøgelsen har beregnet pesticidbelastningen for danske kontra udenlandske afgrøder. Det er dog vigtigt at understrege, at selv om udenlandske afgrøder opfattes som én gruppe, kan der være store forskelle i pesticidbelastningen mellem afgrøder fra de enkelte lande.