Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark

Efterforskning i gang af sygdomsudbrud med listeria

Fødevaresikkerhed
Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet leder på højtryk efter kilden til et sygdomsudbrud med bakterien listeria.

Siden den 13. maj er otte forbrugere konstateret smittet med den samme type af bakterien Listeria monocytogenes, heraf er tre ældre patienter døde inden for 30 dage efter, at den positive prøve er taget. Alle patienter har været indlagt og haft underliggende sygdomme eller på anden vis svækket immunforsvar forud for listeriainfektionen.

Listeriainfektioner er en fødevarebåren sygdom, som kan give blodforgiftning eller hjernehindebetændelse, og som er særlig farlig for syge, svækkede, ældre samt gravide og deres ufødte barn.

Udbruddet bliver efterforsket og indsatsen er koordineret i den Centrale Udbrudsgruppe, som består af repræsentanter fra Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet.

For at hindre flere sygdomstilfælde koncentrerer indsatsen sig om at finde kilden til udbruddet så hurtigt som muligt.

DTU Fødevareinstituttet bidrager især med at sammenligne, om fundne bakterier i fødevarer er de sammen, som er fundet i patienterne. Det sker ved hjælp af fuldgenomsekventering (whole genome sequencing, WGS), som kortlægger DNA og gør det muligt at sammenligne prøver fra både fødevarer og patienter. Det kan hjælpe til at finde kilden/kilderne til udbruddet.

Gode råd om fødevarer
Personer med nedsat immunforsvar og gravide opfordres til at være særligt opmærksomme på følgende gode råd for at undgå listeriainfektioner: 
  • Spis koldrøget fisk, gravad fisk og kødpålæg så friskt som muligt
  • Hold køleskabstemperaturen på 5 °C eller koldere
  • Undgå upasteuriseret mælk og bløde råmælksoste

Du bør desuden kontakte din læge, hvis du er i risikogruppen og oplever symptomer, som omfatter høj feber, kulderystelser, muskelømhed og påvirket almentilstand, nakke- og rygstivhed eller ændret bevidsthedsniveau. 

Læs mere