Bælgfrugter. Foto: Colourbox.dk

Lige på trapperne: master i bæredygtig og sikker fødevareproduktion

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed Fødevareproduktion
Den 9. februar lancerer DTU og KU en fælles masteruddannelse i bæredygtig og sikker fødevareproduktion. Kurserne kan også tages enkeltvis. Tilmeldingsfristen er den 2. februar.

Fødevaresektoren skal fremover producere fødevarer, som er både bæredygtige og sikre. Der er derfor et forventet stigende behov for kompetencer indenfor både bæredygtige produktionsformer og fødevaresikkerhed. For at tilgodese det behov, lancerer DTU og KU et toårigt forskningsbaseret efteruddannelsesprogram: Master i bæredygtig og sikker fødevareproduktion.

Programmet er både for private og offentligt ansatte og kan enten tages som en fuld uddannelse eller som individuelle kurser. I foråret kan du for eksempel tage kurserne ’Kemisk fødevaresikkerhed’ og ’Mikrobiologisk fødevaresikkerhed i et globalt perspektiv’, mens du i efteråret har mulighed for at tage kurserne ’Risikovurdering af fødevarebårne kontaminanter’ og ’Fødevaresikkerhed og globale fødevaresystemer’.

Uddannelsen fokuserer på bæredygtighed og fødevaresikkerhed i hele produktionskæden, og du kan som studerende bruge din nye viden direkte i dit daglige arbejde. Undervisningen er meget fleksibel, så studiet kan passes ved siden af et almindeligt job. Det hele foregår online og på engelsk. Både danske og internationale studerende kan dermed deltage.

Læs mere

For tilmelding og mere information om uddannelsens opbygning se DTU Fødevareinstituttets website: Master i bæredygtig og sikker fødevareproduktion.

For tilmelding til hele programmet eller forårets kurser haster tilmelding med seneste tilmeldingsfrist den 2. februar 2022. For tilmelding til enkeltkurser i efteråret er tilmeldingsfristen den 23. august. Næste holdstart er i februar 2024.