Forsyningskæden for fisk kan forbedres

onsdag 17 apr 13
|

Kontakt

Bo Munk Jørgensen
Ekstern lektor
DTU Fødevareinstituttet
45 25 25 47

Driften i fiskeforsyningskæden kan forbedres til gavn for både fiskeindustriens konkurrenceevne og for forbrugere, der kan forvente friskere fisk i detailhandlen. Ph.d.-projekt fra DTU Fødevareinstituttet foreslår hvordan.

Fiskeforsyningskæden kan forbedres ved hjælp af forholdsvis enkle tiltag, viser Maria-Louise Randrup Rasmussens ph.d.-projekt i DTU Fødevareinstituttet. Projektet foreslår, hvordan driften i de forskellige trin i kæden kan forbedres til gavn for fiskeindustriens konkurrenceevne, fordi produkterne bliver friskere ved ankomst til detailhandlen og har længere holdbarhed. Ved at gennemføre de enkle tiltag kan forbrugerne samtidig forvente en bedre kvalitet af fiskene.

Liste med forslag til forbedring                    

Ph.d.-projektet viste med casestudier, at procedurer for behandling og opbevaring af fisk om bord på fiskefartøjerne, på samlecentralen og på auktionen kan forbedres ved, at de enkelte trin i forsyningskæden reviderer procedurerne.  

På baggrund af de samlede casestudier udarbejdede Maria-Louise Randrup Rasmussen en liste med forslag til, hvordan driften kan forbedres inden for områderne kvalitet af fisk, informationsflow og sporbarhed.

Tillid til fiskens kvalitet

Nogle af forslagene kan gennemføres uden større tiltag for eksempel at sikre, at der hele tiden er overskud af is i fiskekasserne, og at medarbejderne på samlecentralen er mere omhyggelige, når de skal vurdere fiskens friskhed.  

Et andet casestudie viste, at kommunikationen i kæden ikke er optimal, da nogle af trinene i kæden ikke modtager de informationstyper, som de har behov for, på trods af at disse informationer allerede eksisterer og er nemt tilgængelige.

Samtidig anbefaler Maria-Louise Randrup Rasmussen, at nemt tilgængelige informationstyper som fangstdato, fiskefartøjets navn, nummer og landingssted sendes videre i forsyningskæden. Det øger informationen om fiskeprodukterne på de forskellige trin og skaber tillid til fiskens kvalitet både i forsyningskæden og hos forbrugerne.

Læs mere

Se Maria-Louise Randrup Rasmussens ph.d. afhandling: A study of tracebility and quality assurance in fish supply chains (pdf).