Copyright: DTU Fødevareinstituttet

Cocktaileffekter kan forudsiges med online-beregner

Fødevaresikkerhed Sundhed og sygdomme Fødevarer, fisk og landbrug

Et online-værktøj udviklet på DTU kan vurdere risikoen for, at der opstår en cocktaileffekt, hvis mennesker bliver udsat for flere kemikalier med lignende skadelige effekt på én gang.

I dagligdagen er vi konstant udsat for et utal af naturlige og syntetiske kemikalier fra fødevarer, forbrugerprodukter og miljøet.

Hvis man skal beskytte mennesker fra kemikaliernes sundhedsskadelige virkning, er det ikke tilstrækkeligt at risikovurdere kemikalierne ét for ét. Forskning har nemlig vist, at hvis mange kemikalier med samme skadelige effekt er til stede samtidig, kan de gøre skade - selv i doser, der hver for sig er harmløse. 

Pragmatisk måde at risikovurdere cocktaileffekter

Forskere fra DTU Fødevareinstituttet har udviklet et online-værktøj til at vurdere risikoen for, at en sådan cocktaileffekt opstår, når mennesker bliver udsat for kemikalieblandinger. Værktøjet er blevet til i et forskningsprojekt under Fødevareforlig 3, som skal forbedre den kemiske fødevaresikkerhed.

Værktøjet indeholder en omfattende database. Den indeholder data dels for en lang række kemiske stoffers toksicitet (hvor giftige de er), og dels for hvor store mængder af stofferne forskellige befolkningsgrupper er udsat for, især gennem kosten. Stofferne i databasen er inddelt i grupper ud fra, hvilken del af kroppen (f.eks. nervesystemet eller reproduktionsevnen), de gør skade på.

"Vi kan bruge værktøjet til at undersøge, om der opstår en cocktaileffekt, når mennesker bliver udsat for en given blanding af kemikalier, der har en lignende skadelig effekt – men det kan også fortælle os, hvad det er for kemikalier i blandingen, der er udslagsgivende for effekten."
Professor Anne Marie Vinggaard

”Vi kan bruge værktøjet til at undersøge, om der opstår en cocktaileffekt, når mennesker bliver udsat for en given blanding af kemikalier, der har en lignende skadelig effekt – men det kan også fortælle os, hvad det er for kemikalier i blandingen, der er udslagsgivende for effekten,” forklarer professor Anne Marie Vinggaard fra DTU Fødevareinstituttet.

Beregneren kan således bruges af forskere og myndigheder til f.eks. at identificere særligt problematiske stoffer, som bør undersøges nærmere eller reguleres strammere.

Kan inspirere internationalt

I de senere år er forskere og myndigheder verden over i stigende grad blevet opmærksomme på vigtigheden af at tage højde for kombinationseffekter, når de skal vurdere risikoen ved menneskers udsættelse for kemikalieblandinger.

DTU Fødevareinstituttets forskere forventer, at den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) vil kunne bruge værktøjet i deres arbejde med at forbedre risikovurderinger af cocktaileffekter.

”Der sker rigtig meget på området internationalt netop nu, så idéerne bag vores værktøj kan få stor betydning globalt," siger Anne Marie Vinggaard.

Arbejdet fortsætter med at forbedre værktøjet

Den nuværende udgave af beregneren bygger i høj grad på data om stoffernes skadelige virkninger, som er opnået over tid gennem dyreforsøg. Forskerne vil videreudvikle værktøjet, så den også trækker på data fra andre studier, som f.eks. er baseret på celleforsøg.

Læs mere

Læs om det videnskabelige grundlag for beregneren i en artikel fra DTU Fødevareinstituttet, som er publiceret i tidsskriftet Current Opinion in Toxicology: A pragmatic approach for human risk assessment of chemical mixtures.

Personer, som ønsker adgang til beregneren, kan skrive til seniorforsker Julie Boberg på jubo@food.dtu.dk.

En kort video fra DTU Fødevareinstituttet illustrerer, hvordan cocktaileffekter opstår, og hvordan risikoen for, at en cocktaileffekt opstår, kan forudsiges.

Se desuden projektrapporten: MiraculiX. Strengthened risk assessment of chemicals.

Og se pressemeddelelse fra Fødevarestyrelsen: Ny forskning skal gøre os klogere på kemiske stoffer i fødevarer.