Campylobacterbakterier. Foto: CDC - Centers for Disease Control and Prevention

Danskerne har høj tillid til forskning og fødevaremyndigheder

Fødevareproduktion Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed
Fødevaresikkerhed betyder mindre for, hvad danskerne lægger i indkøbskurven end for den gennemsnitlige europæer. Vi har til gengæld langt højere tillid til både videnskab og fødevaremyndigheder. Det viser en forbrugerundersøgelse fra den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA. 

Danskerne har høj grad tillid til videnskaben. Det viser Eurobarometer undersøgelsen 2022 fra EFSA om fødevaresikkerhed i EU.

93% angiver i undersøgelsen, at de har tillid til information om fødevarerisici fra videnskabsfolk ved et universitet eller offentligt finansieret forskningsinstitution. 89% af danskerne svarer også, at de har tillid til information om fødevarerisici fra de nationale myndigheder mod kun 66% af europæerne samlet set. 

Til gengæld svarer kun 35% af danskerne, at fødevaresikkerhed påvirker deres beslutninger om fødevareindkøb mod 46% af europæerne samlet set. Undersøgelsen siger dog ikke, om høj tillid til information hænger direkte sammen med udsagn om, hvad der betyder noget for beslutninger om indkøb.

Pesticidrester, mikroplastik og antibiotikarester bekymrer
Undersøgelsen viser også, at danskerne er mere bekymrede for flere fødevarerelaterede emner, end europæerne samlet set. Det gælder f.eks. pesticidrester i fødevarer, rester af antibiotika, hormoner eller steroider i kød og mikroplastik fundet i fødevarer, som hhv. 50, 50 og 47% bekymrer sig mest om i Danmark mod hhv. 40, 39 og 29% i EU.

Danskerne får hovedsageligt information om fødevarerelaterede risici fra TV såvel via tv-apparat og på nettet (60%), aviser, trykte eller på internettet (53%) og samtaler med familie, venner, naboer eller familie (44%). Danskerne orienterer sig dermed næsten dobbelt så meget om fødevarerisici via aviser som europæerne samlet set, hvoraf kun 28% angiver aviser som primær kilde til information om fødevarerisici. 
 
Pris og smag betyder mest for danskernes fødevareindkøb
Når danskerne skal vælge fødevarer til indkøbskurven, angiver de, at prisen (53%), smagen (51%) samt fødevaresikkerhed (46%) og varens geografiske oprindelse (46%) er det vigtigste for deres købsbeslutninger. 

Danskerne er desuden en del mere optagede af etik og dyrevelfærd (24%) end europæerne samlet set (15%).

Læs mere
Undersøgelsen er nærmere beskrevet i en rapport, der kan downloades fra EFSA’s website: Eurobarometer 91.3 - Food safety in the EU.

EFSA har også udarbejdet faktaark for de enkelte medlemslande, som viser, hvordan befolkningerne i landene har svaret på de forskellige spørgsmål. Faktaarkene kan downloades fra EFSA’s website.
 
Eurobarometer undersøgelsen 2022 er den fjerde undersøgelse af denne type siden 2005. Baseret på interviews med 27.000 personer i hele EU præsenterer den et skiftende billede af, hvordan europæere vælger fødevarer, deres fødevaresikkerhedsbevidsthed og bekymringer, og hvem de har tillid til for information om fødevaresikkerhedsspørgsmål.