Photo: Colourbox.com

Testcenter for hygiejnisk design skal styrke dansk industri

torsdag 28 nov 13
|

Kontakt

Jens Adler-Nissen
Emeritus
DTU Fødevareinstituttet
40 50 84 58
Nyt DTU Center for Hygiejnisk Design er klar til at teste og godkende virksomheders udstyr til fødevareproduktion. Et centralt mål er at give fødevareproducenter en væsentlig konkurrencefordel ved samtidigt at mindske udgifterne til rengøring og forbedre fødevaresikkerheden. Centret er placeret i DTU Fødevareinstituttet i samarbejde med Innovationsfabrikken IPU, virksomhedsnetværket Staalcentrum og EHEDG Danmark.

DTU Center for Hygiejnisk Design er et nyt testcenter på DTU Fødevareinstituttet, som kombinerer forskning, uddannelse og rådgivning inden for hygiejnisk design.

Fokus på rådgivning, forskning og kurser

Centret tilbyder rådgivning til biotech- og fødevareindustrien inden for hygiejnisk design og kan samtidig teste og godkende udstyr, maskiner og komponenter til fødevareproduktion.

DTU og IPU deltager allerede i mange forskningsprojekter om hygiejnisk design, og centret vil fremover indgå som samarbejdspartner i forskningsprojekter med fokus på mikrobiologi og hygiejnisk design af udstyr. Centret vil også spille en central rolle i innovationsnetværket FoodNetwork, som har til formål at styrke innovation og udvikling blandt danske fødevarevirksomheder.

På uddannelsesområdet bidrager centret med undervisning til ingeniørstuderende på kandidatuddannelsen i fødevareteknologi og tilbyder kurser i hygiejnisk design til fødevarevirksomheder og myndigheder.

Certificering af udstyr

Det nye center har status som officielt EHEDG testcenter i Danmark og er ved at blive akkrediteret af DANAK til hygiejnecertificering af produktionsudstyr. Det betyder, at centret kan teste og godkende udstyr til fødevareproduktion efter EHEDG’s retningslinjer.

EHEDG, European Hygienic Engineering and Design Group, er et europæisk konsortium af udstyrsproducenter, fødevarevirksomheder, forskningsinstitutioner og myndigheder, som arbejder for at fremme god hygiejne ved forarbejdning og pakning af fødevarer.

Til gavn for eksport og konkurrenceevne  

”En certificering efter EHEDG’s standarder er et internationalt kvalitetsstempel, som sikrer, at udstyret er rengøringsvenligt. En certificering kan blandt andet mindske brugen af rengørings- og desinfektionsmidler og reducere risikoen for, at fødevarer bliver inficerede med sygdomsfremkaldende mikroorganismer i produktionsprocessen”, siger professor Jens Adler-Nissen fra DTU Fødevareinstituttet.

"Godt hygiejnisk design af udstyr til fødevareproduktion har i sidste ende stor indflydelse på fødevarevirksomhedernes eksport og konkurrenceevne"
Jens Adler-Nissen

”Godt hygiejnisk design af udstyr til fødevareproduktion har i sidste ende stor indflydelse på fødevarevirksomhedernes eksport og konkurrenceevne”, tilføjer Jens Adler-Nissen. ”Fødevareproducenter kan ofte spare store beløb, fordi rengøringen tager kortere tid og tillader bedre udnyttelse af udstyret. Dertil kommer værdien af højere fødevaresikkerhed og langt mindre risiko for at skulle tilbagekalde produkter”, forklarer Jens Adler-Nissen.

Læs mere
Se folder om centret (pdf på engelsk).

Centret er placeret på DTU Fødevareinstituttet og etableret i et samarbejde med Innovationsfabrikken IPU, virksomhedsnetværket Staalcentrum og EHEDG Danmark. GEA Liquid Processing og Alfa Laval har desuden bidraget med støtte til etableringen af centret.

Centret åbner ved en reception den 28. november 2013. Se program og invitation fra DTU Fødevareinstituttet og Innovationsfabrikken IPU.