Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark

Hjælp til analyse af kemiske stoffers skadelige virkninger i mennesket

mandag 09 dec 13
|

Kontakt

Eva Bay Wedebye
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
35 88 76 04

Kontakt

 Martin Friis Mikkelsen
  
Martin Friis-Mikkelsen

Direktør, Saxocon
40 11 20 27
mfm@saxocon.com

              
Den nye biotekvirksomhed Saxocon tilbyder virksomheder at få direkte adgang til DTU Fødevareinstituttets forskeres højt kvalificerede viden om organiske stoffers potentielt skadelige virkninger i mennesker og dyr.  Instituttet har valideret og udviklet en QSAR-database, der ved hjælp af computersimulering, kan forudsige mulige skadelige virkninger af kemiske stoffer.

DTU Fødevareinstituttets QSAR-database indeholder modeller og forudsigelser fra mere end 70 QSAR-computermodeller for over 180.000 organiske stoffers fysisk-kemiske egenskaber. En lang række skadelige virkninger i celler, dyr og dermed i mennesker kan forudsiges ved hjælp af disse modeller. QSAR står for Quantitative Structure-Activity Relationships, og forskere i DTU Fødevareinstituttet validerer og anvender egne og kommercielle modeller. 

 

Tilbyder højt kvalificeret service

Saxocon er en biotekvirksomhed ejet i fællesskab af DTU og direktør Martin Friis-Mikkelsen. Virksomheden tilbyder højt kvalificeret service til at modellere toksikologiske forudsigelser ved hjælp af QSAR-værktøjet. Ud over modellering tilbyder Saxocon tolkning af resultaterne og levering i et format, som kunden har ønsket.

 

QSAR sparer tid og penge   

QSAR-modellerne kan bruges i den tidlige fase af udvikling af lægemidler eller kemikalier i kosmetik, fødevarer og andre forbrugerprodukter for at få testet og analyseret, om stofferne kan forårsage skadelige virkninger som for eksempel DNA-skader, kræft eller allergi.

 

Modellerne er med til at forøge informationen om et givent stof og sparer virksomheder og offentlige myndigheder tid og penge. Databasen vokser løbende i takt med, at nye modeller udvikles eller erhverves.

 

Innovation og kommercialisering af forskning

Direktør i Saxocon Martin Friis-Mikkelsen har stiftet Saxocon i et tæt parløb med DTU Fødevareinstituttet og Copenhagen Spin-Outs, der er en fælles satsning imellem Region Hovedstadens forskningsmiljøer og industri med fokus på innovation og kommercialisering af bioteknologisk forskning i hovedstadsområdet.

"Langt de fleste virksomheder har brug for eksperthjælp til at gennemskue muligheder og faldgruber i QSAR. Men nu kan de kontakte Saxocon"
Martin Friis-Mikkelsen

 

”Det kræver specialister at producere og tolke resultater fra QSAR-modeller”, siger Martin Friis-Mikkelsen og tilføjer:

”Nogle virksomheder har medarbejdere, der behersker den opgave, men langt de fleste virksomheder har brug for eksperthjælp til at gennemskue muligheder og faldgruber i QSAR. Men nu kan de kontakte Saxocon, hvor jeg står klar til at tage imod sammen med forskere fra DTU Fødevareinstituttet. Kunderne kan komme med en hvilken som helst organisk-kemisk struktur, og hvis vi ikke har en anvendelig model til analysearbejdet, kan vi udvikle nye, som tilgodeser virksomhedens behov”.

Hurtig og billig metode til at få vigtig information

”QSAR-modellerne bygger på eksperimentelle testresultater. Når modellerne er udviklet, er det både hurtigere og billigere at lave kørsler fra mange QSAR-modeller, eventuelt for mange stoffer ad gangen, end at teste i eksempelvis dyr. Fra valideringerne ved vi, hvor stor sikkerhed der er i de forudsigelser, som modellerne giver”, siger specialkonsulent Eva Bay Wedebye, der er en af hovedkræfterne i arbejdet med at forske i og udvikle QSAR i DTU Fødevareinstituttet.

 

QSAR leverer beslutningsstøtte

”Det kræver kolossale investeringer at udvikle lægemidler, fordi de stoffer, som indgår i midlerne, skal testes meget grundigt for virkninger og bivirkninger. QSAR-analyser kan meget tidligt i udviklingsfasen af eksempelvis et lægemiddel, endda før stoffet er fremstillet i laboratoriet, give en virksomhed viden om potentielt skadelige virkninger. På den måde kan analyserne bidrage til beslutninger om den opfølgende laboratorietestning og eventuelt om, hvorvidt de skal fortsætte med at udvikle det givne lægemiddel, eller om de skal finde alternativer”, siger Anders Permin, viceinstitutdirektør i DTU Fødevareinstituttet.

 

Læs mere

Læs mere om Saxocon

 

Læs mere om DTU Fødevareinstituttets forskning og udvikling af QSAR

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B289231D3-BBF5-451D-86AB-7568D743752E%7D
11 APRIL 2021