Projekter fra forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktionstoksikologi

rss feed

Azole fungicides

Nellemann, Christine; Taxvig, Camilla; Hass, Ulla; Boberg, Julie

Type: Research    |     Projektstatus: Finished

2005-2008

DANED

Boberg, Julie; Hass, Ulla

Type: Research    |     Projektstatus: Finished

2004-2009

https://www.food.dtu.dk/forskning/molekylaer-og-reproduktionstoksikologi/projekter?dtulistcode=National%20Food%20Instit-35702&fr=51&mr=25&qt=DtuProjectQuery&sorton=startdate
14 DECEMBER 2019