Zoonoser - årlige rapporter

En af DTU Fødevareinstituttets arbejdsopgaver er at informere og rådgive myndigheder, institutioner, dyrlæger, brancher o.a. om forebyggelse og bekæmpelse af zoonoser. Dette foregår bl.a. ved udgivelse af "Annual Report on Zoonoses in Denmark", som indeholder en opsummering af forekomsten af zoonotiske bakterier i fødevarer, dyr og mennesker i Danmark.

Rapporterne baseres på data indsamlet ifølge Zoonosedirektivet 03/99/EEC suppleret med data fra de danske kontrol- og overvågningsprogrammer samt data fra relevante forskningsprojekter fra de institutioner, der yder et bidrag til rapporten.

Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2022 (pdf) Den elektroniske version af rapporten er ændret 18. juli 2023, da der er fundet et par få mindre fejl i den trykte udgave, der blev publiceret 21. juni 2023. 

Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2021 (pdf) Den elektroniske version af rapporten er ændret, da der er fundet et par få mindre fejl i den trykte udgave, der blev publiceret 29. juni 2022. Den elektroniske version er opdateret den 1. august 2022. Fejlen eksisterer stadig i den trykte udgave. 

Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2020 (pdf)

Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2019 (pdf)
Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2018 (pdf). Et par mindre fejl er fundet i den trykte version af rapporten. Den elektroniske version er rettet til, men fejlene forekommer stadig i den trykte udgave.
Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2017 (pdf)
Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2016
 (pdf)
Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2015 (pdf)
Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2014 (pdf)
Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2013 (pdf) og rettelser i forhold til den trykte udgave af rapporten (pdf). Den elektroniske version er rettet til, men fejlene forekommer stadig i den trykte udgave.
Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2012 (pdf) 
Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2011 (pdf) 
Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2010 (pdf) og rettelser i forhold til den trykte udgave af rapporten (pdf). Den elektroniske version er rettet til, men fejlene forekommer stadig i den trykte udgave.
Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2009 (pdf) og rettelser i forhold til den trykte udgave af rapporten (pdf). Den elektroniske version er rettet til, men fejlene forekommer stadig i den trykte udgave.
Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2008 (pdf) og rettelser i forhold til den trykte udgave af rapporten (pdf). Den elektroniske version er rettet til, men fejlene forekommer stadig i den trykte udgave.
Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2007 (pdf)
Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2006 (pdf)
Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2005 (pdf)
Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2004 (pdf) og rettelser i forhold til den trykte udgave af rapporten (pdf). Den elektroniske version er rettet til, men fejlene forekommer stadig i den trykte udgave.
Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2003 (pdf) 
Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2002 (pdf)
Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2001 (pdf)
Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2000 (pdf)
Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 1999 (pdf)
Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 1998 (pdf)
Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 1997 (pdf)
Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 1996 (pdf)
Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 1995 (pdf) 
Rapport: Annual Report on Zoonoses in Denmark 1994 (pdf)