DANMAP

Danmap er et program, der overvåger forbruget af antibiotika og forekomsten af antibiotikaresistens blandt bakterier i dyr, mennesker og fødevarer i Danmark. Bag Danmap-programmet står DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut. Danmap indsamler løbende data fra alle led i jord-til-bord kæden.

Programmet startede i 1995, og er et samarbejde mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Formålet med programmet er at:

  • Overvåge forbruget af antibiotika
  • Overvåge forekomsten af antibiotikaresistens i produktionsdyr, fødevarer og mennesker
  • Undersøge sammenhængen mellem forbruget af antibiotika til dyr og mennesker og forekomsten af antibiotikaresistens blandt bakterier fra produktionsdyr, fødevarer og mennesker.

En gang årligt udarbejder DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut en rapport. 

Læs mere om antibiotikaresistens og få mere information om Danmap-programmet.

Rapporter

DANMAP 2018 (pdf) og Web Annex (pdf) og DDAD annex (pdf) og Erratum 2018 (pdf)

DANMAP 2017 (pdf) og web annex (pdf) og DDAD annex (pdf)

DANMAP 2016 (pdf) og web annex (pdf) og DDAD annex (pdf)

DANMAP 2015 (pdf) og web annex (pdf) og DADD annex (pdf) Erratum 2015 (pdf)

DANMAP 2014 (pdf) og web annex (pdf) og DADD annex (pdf) 

DANMAP 2013 - Use of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance in bacteria from food animals, food and humans in Denmark (pdf)
web annex (pdf)

DANMAP 2012 (pdf) og webannex (pdf)
Data tables for selected figures (pdf)
DADD description (pdf)
Erratum DANMAP 2012 (pdf)

DANMAP 2011 (pdf) og web annex (pdf)
ERRATUM: I den trykte version af Danmap 2011 er antallet af MRSA CC398 tilfælde uden kontakt til hverken grise eller mennesker med kontakt til grise ukorrekt. det korrekte antal er 24 og rettelserne er foretaget i resumeet (side 15 og 21) og i tekstboks 13 (side 118). I den trykte version af Danmap 2011 optræder der fejl i figur 8.4 vedrørende Pseudomonas aeruginosa (side 109) og i figur 1 vedrørende MRSA (side 117). Rettede figurer kan findes i: Erratum DANMAP 2011 (pdf).
Data for action (pdf)

DANMAP 2010 (pdf)
ERRATUM: I den trykte version af Danmap 2010 rapporten samt digitale versioner fra før 15. november 2011, inkluderer figur 6.4 data for sporadiske og udbrudsrelaterede Salmonella tilfælde i 2007-2009, men for 2010 er kun de sporadiske tilfælde inkluderet. I den nye version er titlen rettet og alle data inkluderer både sporadiske og udbrudsrelaterede Salmonella tilfælde.

DANMAP 2009 (pdf)
ERRATUM: I den trykte version af Danmap 2009 rapporten optræder to fejl i tabeller og figurer: I tabel 6 er data for “Rearing, broilers” ogr “Layers, primarily rearing” ombyttet. I figur 9 og figur 10 er signaturforklaringerne for “Penicillin, beta-lactamase sensitive” og “pencillins, others” ombyttet. Beta-laktamase sensitive penicilliner er således den hyppigst anvendt antibiotika klasse til køer og tyre.

DANMAP 2008 (pdf)
DANMAP 2007 (pdf)
DANMAP 2006 (pdf)
DANMAP 2005 (pdf)
DANMAP 2004 (pdf)
DANMAP 2003 (pdf)
DANMAP 2002 (pdf)
DANMAP 2001 (pdf)
DANMAP 2000 (pdf)
DANMAP 1999 (pdf)
DANMAP 1998 (pdf)
DANMAP 1997 (pdf)
DANMAP 1996 (UK) (pdf)
DANMAP 1996 (DK) (pdf)