DANMAP

DANMAP er et overvågningsprogram, der blev startet i 1995 med det formål at:

  • overvåge forbruget af antibiotika i mennesker og dyr i Danmark
  • overvåge forekomsten af antibiotikaresistens i produktionsdyr, fødevarer og mennesker
  • undersøge sammenhængen mellem forbruget af antibiotika til dyr og mennesker og forekomsten af antibiotikaresistens blandt bakterier fra produktionsdyr, fødevarer og mennesker.

En gang årligt udarbejder DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut en rapport med nøgletal fra det foregående års overvågning. Rapporterne kan downloades fra DANMAP’s website.

DANMAP-programmet er et aktivt samarbejde mellem Statens Serum Institut og DTU, der understøttes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Fødevareministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet.