Studiekontakt

Generelt om undervisning på DTU Fødevareinstituttet og praktik for diplomingeniører:

Akademisk Sekretariatschef Dorte Lau Baggesen

Bacheloruddannelsen i Fødevarer og ernæring:

Lektor Tina Birk

Diplomingeniøruddannelsen i Fødevareanalyse:

Studieleder og lektor Lars Bogø Jensen

Kandidatuddannelsen i Fødevareteknologi

Studieleder og lektor Håkon Vigre

Den internationale masteruddannelse i akvatisk fødevareproduktion AQ Food:

Studieleder og professor MSO Charlotte Jacobsen

Erasmus-programmet, udenlandske henvendelser m.m.:

Medlem af institutnævnet lektor Timothy John Hobley

DTU's regler og procedurer i ph.d.-sager:

Sekretær Sarah Stolbjerg Larsen

Studieadministration for bachelor, diplom- og kandidatuddannelser:

Sekretariatsmedarbejder Else Tranholm Mortensen

DTU's Studievejledning

Bygning 101A
Anker Engelundsvej 1
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 25 11 99
E-mail: studvejl@adm.dtu.dk

Kontakt