Bælgfrugter. Foto: Colourbox.dk

Vi spiser ikke så klimavenligt, som vi egentlig gerne vil

Ernæring og kostvaner Fødevarer og fiskeri
Hver femte dansker havde ifølge Gallup et nytårsfortsæt i 2021 om mere bæredygtighed i hverdagen, og flere angiver, at de gerne vil spise mindre kød. Men det ser ikke ud til, at de gode viljer slår igennem, når man ser på danskernes indkøbsvaner, viser en ny analyse fra DTU Fødevareinstituttet. 

Talrige undersøgelser peger på, at danskerne gerne vil spise mindre kød. Næsten hver anden af de adspurgte i en undersøgelse fra maj 2022 blandt godt tusind 18-75-årige svarer, at de spiser sundere i dag sammenlignet med for tre år siden, og størstedelen forbinder det at spise sundt med at spise varieret og grønt. Derudover havde hver femte dansker ifølge Gallup et nytårsfortsæt i 2021 om mere bæredygtighed i hverdagen. Det kan dog ikke aflæses i indkøbsdata for kød og grøntsager – i hvert tilfælde ikke endnu.

Salget af kødalternativer, som eksempelvis plantefars og plantebøffer, er mere end tredoblet fra 2015 til 2021, viser salgsdata fra Euromonitor. Men sammenligner man det med salget af fersk og forarbejdet kød, svarer det stadig til at sammenligne en ært med en elefant, fortæller seniorrådgiver Sisse Fagt fra DTU Fødevareinstituttet. 

Hun har igennem flere år fulgt danskernes kostvaner og har medvirket til at levere det videnskabelige grundlag for de nyeste officielle kostråd, der også tager højde for klimaet.

Vi elsker stadig kød, sovs og kartofler

Salget af kødalternativer svarer til, at hver indbygger i Danmark køber to pakker om året, mens salget af fersk og forarbejdet kød svarer til, at hver indbygger køber lidt over et kg om ugen. 

”Når man kigger ud over det danske land, står den lidt forenklet sagt stadig på kød, sovs og kartofler. Vores kost er præget af, at vi er et landbrugsland, hvor kød og mejeriprodukter generelt har fyldt meget”, siger Sisse Fagt. 

Hun tror dog, at man i løbet af det næste årti vil se en væsentlig ændring, fordi mange undersøgelser peger på, at vi ønsker at spise mere planterigt og bæredygtigt. 

”Ligesom med andre sundhedstrends, så er det de unge, kvinderne og storbyfolk, som er bedst til at ændre adfærd, og det gælder også den kødfrie kost,” siger hun.

 
Hvordan bliver vi bedstevenner med bælgfrugterne?

Ifølge de nye officielle kostråd, der blev lanceret i 2021, skal vi erstatte kød med bl.a. bælgfrugter. Danskerne købte ca. tre kg spiseklare bælgfrugter pr indbygger i 2021, det svarer til mindre end 10 gram om dagen. 

Pris, smag, gamle vaner samt manglende viden og kompetencer er ifølge en undersøgelse fra Klimarådet nogle af de ting, der spænder ben for, at vi bliver bedstevenner med bælgfrugterne.  

”Det er svært at bryde med gamle vaner, og vi har ikke været vant til at bruge bælgfrugter, som ikke indgår i en traditionel dansk kost. vi må lære at bruge en bredere palette af krydderier for at give bælgfrugterne smag. Jeg forventer, at det kommer henad vejen. Jo oftere vi møder klimavenlig kost i hverdagen, jo mere vil den klimavenlige kost blive opfattet som almindelig, og jo lettere vil det være at tage de nye kostvaner til sig,” siger Sisse Fagt.

Læs mere

Læs E-artiklen Mere bæredygtighed i hverdagen? Det går langsomt med at købe mere grønt og mindre kød og mælk

Læs artiklen Hvorfor har danskerne så svært ved at spise kødfrit? fra DTU's magasin Dynamo

Læs temaet om ernæring og kostvaner på DTU Fødevareinstituttets website