Photo: Colourbox.dk

Brød fra danske supermarkeder er blevet mindre salt

Fødevarer og fiskeri Ernæring og kostvaner

Saltindholdet i hvede- og rugbrød på danske supermarkedshylder er faldet med 10% i løbet af fem år. Det viser en undersøgelse, DTU Fødevareinstituttet har lavet i samarbejde med Fødevarestyrelsen. Brødproducenternes frivillige indsats for at bruge mindre salt betyder, at tre ud af fire af de industrielt producerede hvedebrød og stort set alle rugbrødene lever op til Nøglehullets krav til saltindhold. I undersøgelsen er den samme udvikling er ikke set i brød fra bagerforretninger.

Mænd spiser i gennemsnit 9-11 gram salt dagligt og kvinder 7-8 gram mod et anbefalet indtag på 6 gram ifølge den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet 2011-2013 fra DTU Fødevareinstituttet. Brød er en af de fødevarer, der bidrager meget til saltindtaget. Netop derfor har danske producenter frivilligt arbejdet målrettet mod at mindske saltindholdet i deres produkter.

Udviklingen i brøds saltindhold

DTU Fødevareinstituttet har i en undersøgelse lavet i et samarbejde med Fødevarestyrelsen sammenlignet brøds saltindhold i 2009 og 2014 for at undersøge effekten af branchens tiltag. 

I 2014 kunne 76% af de industrielt fremstillede hvedebrød fra supermarkeder leve op til Nøglehulsmærkets nye krav om maks. 1 gram salt per 100 gram sammenlignet med 25% i 2009. Andelen af hvedebrød fra bagerbutikker, der lever op til kravet, har været statisk og ligger på cirka 25%. Tal fra gourmetbagere og bakeoff er kun indhentet i 2014, hvor henholdsvis 12% og 39% af brødene opfylder kravet.

Nøglehulsmærket sætter for rugbrød en grænse på max. 1,2 gram salt per 100 gram. Andelen af industrielt fremstillede supermarkedsrugbrød, der opfylder kravet, er steget fra 66% i 2009 til 95% i 2014. Til sammenligning gælder det for en tredjedel af rugbrødene fra bagerbutikker i 2014. Tal fra 2014 for rugbrød fra gourmetbagere og bakeoff viser, at henholdsvis 50% og 92% lever op til kravet.

Saltindholdet er holdt op mod Nøglehullets nye kriterier for salt, som trådte i kraft i januar 2015 med en overgangsordning til 1. september 2016. Den nye bekendtgørelse har også gjort det muligt for ikke-færdigpakkede fødevarer, såsom brød fra bageren, at blive mærket med Nøglehulsmærket. Brød skal desuden leve op til krav for indholdet af fedt, sukkerarter og kostfiber for at opnå Nøglehulsmærket. 

Salts funktion i brød

Det er nødvendigt at bruge noget salt i dejen til et brød, da det påvirker teksturen og bl.a. har betydning for, hvordan brødet kan hæve. Derudover forventer forbrugere også en smagsoplevelse, der er baseret på, at brødet indeholder salt.

Salt i morgenmadsprodukter

I undersøgelsen er saltindholdet også målt i en række morgenmadsprodukter fra 2015. Nøglehullets krav for alle undersøgte produkter er 1,0 g salt per 100 gram. Det gennemsnitlige målte indhold varierer fra mindre end, hvad der er målbart, i havregryn, og et lavt indhold i müsli på 0,16 gram salt per 100 gram til 1,18 gram per 100 gram i cornflakesprodukter.

I alle kategorier lever mindst tre ud af fire produkter op til Nøglehullets krav, på nær cornflakes-produkterne hvor det kun er hvert tredje. Det gennemsnitlige saltindhold i de analyserede cornflakes-produkter er 1,2 gram. Fødevaredata.dk - som er DTU Fødevareinstituttets online database med oplysninger om forskellige fødevarers næringsindhold - angiver et indhold på 2,2 gram per 100 gram, og der er dermed tale om en betydelig reduktion.

Læs mere

I undersøgelsen er i alt 184 prøver af hvedebrød (grove og fine varianter af boller, brød, toastbrød og flutes), 109 rugbrød med og uden kerner og 173 morgenmadsprodukter analyseret. Resultaterne er nærmere beskrevet i e-artiklen: Saltindhold i brød og morgenmadscerealier (pdf).

DTU Fødevareinstituttet har også udgivet en rapport med uddybende information om danskernes saltindtag og den videnskabelige evidens bag sammenhængen mellem et højt saltindtag og risikoen for at udvikle en række sygdomme: Salt og Sundhed (pdf).

Læs også Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse om undersøgelsen: Vi får mindre salt, når vi spiser brød til.